Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Kongressen

Kongressen är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ.

Ordinarie kongress hålls vart fjärde år. Senaste kongressen hölls i maj 2016. Nästa kongress går av stapeln 2020.

Kongressen består av:

  • förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden
  • 131 ledamöter valda av distrikten enligt av förbundsstyrelsen fastställd valordning
  • högst elva ledamöter valda av studerandeföreningen enligt fastställd valordning

Kongressen leds av ett mötespresidium bestående av en av kongressen vald ordförande som assisteras av sakkunniga tjänstemän.

En kongress hanteras mycket formellt och proceduren kring omröstning och beslutsfattandet är noggrant reglerad för att säkerställa att den demokratiska processen hanteras korrekt och att beslutsfattandet därmed inte ska komma att ifrågasättas i efterhand.

Vid kongressen förrättas val av förtroendevalda funktioner på förbundsledningsnivå. De i regel mest uppmärksammade valen är val av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande och 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter till förbundsstyrelsen. Mandattiden är fyra år.

Vid kongressen granskas förbundets förvaltning och ansvarsfrågor behandlas. Kongressen har utifrån detta att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Till största delen upptas dock tiden under en kongress av diskussion, debatt och beslutsfattande i för förbundet viktiga frågor. Till grund för detta arbete finns antingen ett förslag från förbundsstyrelsen, en så kallad proposition, eller ett förslag från enskilda medlemmar, distrikt, kommunföreningar, särskilda föreningar, lokalavdelningar, intresse- eller studerandeföreningar, en så kallad motion.

Under kongressen arbetar kongressdelegaterna i utskott. I de olika utskotten behandlas motionerna ämnesvis och respektive utskott formulerar beslutsunderlag. Själva beslutsfattandet sker i hela den församlade kongressen, det vill säga i plenum. Beslut fattas genom omröstning.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-24 12.52

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg