Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Medlemmarna

Det är medlemmarnas energi och idéer som styr Lärarnas Riksförbunds väg.

Genom en stabil medlemstillväxt sedan starten 1884, fortsätter Lärarnas Riksförbund att vara den starkaste rösten i skoldebatten.

Kraften och engagemanget i medlemskåren kommuniceras genom en tydlig och effektiv intern organisation och snabba, moderna kontaktvägar.

Lärarnas Riksförbund är en ideell organisation. En ideell organisation bygger på att de som väljer att vara medlemmar delar samma åsikter och idébas. För Lärarnas Riksförbund gäller att lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar för att de delar förbundets uppfattningar och målsättningar.

I en annan bemärkelse skulle ett fackförbund i vissa avseenden kunna liknas vid ett tjänsteproducerande företag, vilket verkar på en marknad, i konkurrens med andra liknande företag. Fackförbundet kan sägas erbjuda ett paket med förmåner till medlemmarna, bestående av kollektivavtalade anställningsvillkor, tjänstepensioner och försäkringar samt fackligt stöd och rådgivning vid behov.

I paketet ingår också komponenter av mera immateriell karaktär, som politisk påverkan, opinionsbildning och professionellt utbyte och utveckling. Därtill kommer sådant som många värderar i vilket föreningssammanhang som helst – sådant som har med gemenskap och känsla av samhörighet att göra.

Alla dessa aspekter av det fackliga medlemskapet kan sägas utgöra förbundets totala erbjudande till faktiska och presumtiva medlemmar.

Eftersom Lärarnas Riksförbund är påtagligt konkurrensutsatt, från andra organisationer, och från alternativet att inte alls vara medlem i något fackförbund, behöver vårt medlemserbjudande ständigt utvecklas och förbättras. Det måste också dagligen kommuniceras så effektivt som möjligt.

Mot bakgrund av allt detta är förbundets företrädare, anställda såväl som valda ombud, både producenter, leverantörer och marknadsförare av förbundets medlemserbjudande. Alla förbundets företrädare ska känna att de både kan och vill verka som ambassadörer för Lärarnas Riksförbund.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22 16.43

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg