Logga in

ETUCE

ETUCE är den europeiska delen inom Education International, EI.

Förbundet representeras i styrelsen för ETUCE.

Inom Education International, EI, samlas över 32 miljoner lärare från 171 länder, däribland Lärarnas Riksförbund.

Läs mer om organisationen på www.csee-etuce.org