Logga in

NLS

Nordiska lärarorganisationeres samråd, NLS, är samarbetsorganet för de nordiska lärarorganisationerna.

Förbundet har ett nära, och starkt aktivt, samarbete med alla nordiska länder genom att vara ansluten till NLS sedan många år tillbaka.

Det är ett viktigt forum för Lärarnas Riksförbund för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna.

Sedan några år ingår även studerandeorganisationerna. Studenternas samarbete innebär att facklig aktiva lärarstudenter från Norge, Danmark, Sverige och Finland möts en gång per år.

Läs mer om organisationen på www.nls.info