Logga in

Lärarnas Samverkansråd

De båda lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, utövar den centrala förhandlings- och avtalsrätten för sina medlemmar genom kartellen Lärarnas Samverkansråd.

Med anledning av att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i så hög utsträckning organiserar samma medlemskategorier, bildades 1996 förhandlingskartellen Lärarnas samverkansråd, för att teckna gemensamma centrala avtal på de flesta avtalsområden.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet uppträder som en part, Lärarnas Samverkansråd. Det innebär att förbunden gemensamt måste företräda en uppfattning vid förhandlingsbordet. Detta sätt att förhandla, det vill säga att flera förbund uppträder som en part är mycket vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Det ställer så klart stora krav på samordning mellan de förbund som förhandlar

Lärarnas Samverkansråd består av förbundsordförande och två vice ordförande för respektive förbund, sammanlagt sex personer. Denna grupp utgör förhandlingsdelegation. Det är till dem som förhandlare redovisar vad som sker och det är Samverkansrådet som ger förhandlarna mandat. Det händer att förbundens styrelser träffas tillsammans och det kallas då Samverkansrådets fullmäktige.

Som andel av kommunernas lönekostnader, är Lärarnas samverkansråd den största avtalsslutande parten.

Som andel av antalet medlemmar är samverkansrådet näst störst (efter fackförbundet Kommunal).