Logga in

OFR

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, är en sammanslutning av 14 fackförbund som organiserar medlemmar inom kommunal och statlig sektor.

Eftersom en majoritet av Lärarnas Riksförbunds medlemmar är offentligt anställda, är medlemskapet i OFR både självklart och viktigt.

OFR är uppdragsstyrt av medlemsförbunden. Bland uppdragen finns att förhandla pensions- och försäkringsavtalen och de viktiga omställningsavtalen.

Läs mer om organsiationen på www.ofr.se