Logga in

Saco

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är en federation av 22 fackförbund för akademiskt utbildade yrkesgrupper, varav Lärarnas Riksförbund är det näst största.

Förbunden organiserar tillsamamns sammanlagt drygt 650 000 medlemmar som är studenter, forskare egenföretagare eller anställda.

Saco är en av de tre klassiska ”huvudorganisationerna” på arbetsmarknaden, vid sidan av LO och TCO.

Saco sköter, på medlemsförbundens uppdrag, en hel del statistik, men fungerar i övrigt som talesman i samhällspolitiska frågor för akademikeryrkena.

De centrala löne- och villkorsavtalen förhandlas sedan 1980-talet inte längre av huvudorganisationerna, utan av förbunden själva, i olika förhandlingskarteller.

Läs mer om organsiationen på www.saco.se