Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Utbildningspolitik

Målet för vår utbildningspolitiska verksamhet är att vara delaktig i utbildningspolitiska skeenden och arbeta för att stärka professionens inflytande över utvecklingen.

Förbundet måste därför formulera och föra ut sina ställningstaganden, åsikter, idéer och förslag i utbildningspolitiska frågor.

Konkret handlar det om att formulera policydokument inom olika områden, hålla konferenser och utbildningar för ombud och andra medlemmar, genomföra utredningar och analyser av viktiga frågor och svara på remisser.

Både tjänstemän och förtroendevalda deltar i ett flertal olika referensgrupper där andra centrala utbildningspolitiska aktörer också finns representerade. På så sätt får vi möjlighet att bevaka medlemmarnas intressen och ge lärarprofessionen inflytande i frågor som är centrala för yrket och yrkesrollen.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-12 11.51

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg