Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Villkorsfrågor

Att teckna avtal och företräda medlemmarnas intressen i förhållande till sina arbetsgivare är basen för allt fackligt arbete.

Lärarnas Riksförbund tecknar via Lärarnas Samverkansråd avtal för lärare med arbetsgivare inom statlig, kommunal och privat sektor. Våra ombud har sedan i uppgift att följa upp dessa avtal på lokal nivå.

Om oenighet uppstår finns möjlighet att driva ärenden vidare till kommunnivå och i särskilda fall hanteras frågor vidare av regionala ombudsmän och ibland även av våra jurister.

De villkor som förhandlas via avtal är främst löne- och arbetstidsfrågor men vi bevakar även att de lagar som gäller för arbetsmarknaden efterföljs.

En viktig del i arbetet för att förbättra lärares arbetsvillkor är att på olika sätt stödja medlemmarna i deras yrkesroll. Därför engagerar vi oss i utformningen av lärarutbildningen, tillgång och kvalitet på kompetensutveckling och forskning.

Vi arbetar också för att sprida kunskap om lärares och studie- och yrkesvägledares yrkesetik, både bland våra egna medlemmar och hos allmänheten.

Dessutom erbjuder förbundet föreläsningar och annan kompetensutveckling för medlemmar och ombud.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Andreas Mörck

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26 09.56

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg