Likvärdig skola

En ödesfråga för Sverige

Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig. Det visar de dystra siffrorna i bland annat PISA-undersökningarna. I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen.

Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige både på kort och lång sikt. Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensa­toriska uppdrag inte fungerar. Det krävs starka grepp för att förbättra skolans lik­värdig­het.

Den senaste PISA-undersökningen visar att den svenska skolan är mindre likvärdig än skolan i övriga Norden. Denna dystra trend visar att det inte bara är skolan, utan hela samhället som håller på att slitas isär.

Nu måste det ske ett uppvaknande. Politikerna måste se till att ge alla elever oavsett socio­ekonomisk bakgrund likvärdiga förutsättningar att få godkända betyg och skapa sig en framtid.

I denna antologi har Lärarnas Riksförbund samlat framstående personer från skola, akademi, media och politik för att diskutera vad som krävs för att vända den negativa utvecklingen.


”Skolsegregationen har ökat dramatiskt sedan början av 2000-talet ... Världens mest likvärdiga skola har blivit en sorteringsskola där utbildade och erfarna lärare drar sig för att arbeta i utsatta områden. Detta är ett systemfel. Den här boken är ett försök att bidra till ett alldeles nödvändigt samtal.”

Åsa Fahlén, förbundsordförande, i bokens förord


Likvärdig skola – En ödesfråga för Sverige

Boken är utgiven i samarbete med Natur & Kultur och lanserades i samband med Lärarnas Riksförbunds kongress i september 2020.

Texter av och intervjuer med:

 • Widar Andersson
 • Kurdo Baksi
 • Lucy Crehan
 • Anna Ekström
 • K. Anders Ericsson
 • Åsa Fahlén (förord)
 • Boel Godner
 • Jan-Eric Gustafsson
 • Magnus Henrekson
 • Martin Ingvar
 • Maria Jarl
 • Mattias Karlsson
 • Per Kornhall
 • Sven-Eric Liedman
 • Andreas Schleicher
 • Isak Skogstad
 • Sverker Sörlin
 • Åsa Uhlin
 • Åsa Wikforss
 • Ordförandena för riksdags­partiernas ungdomsförbund
 • Mats Ögren Wanger (redaktör)
 • Zoran Alagic (redaktör)

Ladda ned Likvärdig skola som e-bok

Under en begränsad period finns antologin Likvärdig skola tillgänglig för alla att ladda ned som e-bok här.

Likvärdig skola som e-bok på smartphone

Så läser du e-boken

Nedladdning fungerar direkt på till exempel iPad, iPhone, Mac, där programmet iBooks (Böcker) öppnas automatiskt så att du kan läsa boken på skärmen. På en PC behöver du installera programmet Adobe Digital Editions, som finns att ladda ner gratis på Adobes webbplats. Länk till annan webbplats.


Mer material om en likvärdig skola

Mer material om en likvärdig skola

Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation som leder till ökad likvärdighet. Låt staten tar över ansvaret för den kommun...

Läs mer
Fler undersökningar om skolan

Fler undersökningar om skolan

Lärarnas Riksförbund genomför regelbundet olika typer av egna under­sökningar. Ibland samarbetar vi med andra organisationer. Här hittar du alla under...

Läs mer
Fler böcker om skolan

Fler böcker om skolan

Lärarnas Riksförbund ger ut böcker för att väcka opinion och för att bidra till skolans och läraryrkets utveckling. De handlar bland annat om en likvä...

Läs mer
Pandemin och likvärdigheten

Pandemin och likvärdigheten

Coronapandemin har inneburit ytterligare slag mot likvärdigheten i skolan. Det framgår på flera sätt i de coronarapporter som förbundet släppt.

Så påverkar coronapandemin skolan