Medverkande och länkar till boken om Skolan och integrationen

Ett tjugotal debattörer ger sina svar

I antologin Skolan och integrationen samlar vi några av de mest intressanta debattörerna och rösterna för att hitta svar på hur skolan kan arbeta med vår tids största utmaning och möjlighet: integrationen.

Medverkande och länkar

Här presenterar vi de medverkande i bokstavsordning, med länkar till webbplatser, poddavsnitt och webb-tv-klipp. Länkar till bokens lärarhandledningar finns på bokens huvudsida.

“Förhoppningen är att inläggen i boken ska ge inspiration till spännande samtal, nya insikter men framför allt till att söka nya vägar att möta varandra, både inom och utanför skolans värld, i dagens Sverige.”

Mats Ögren Wanger, redaktör, i bokens förord

Trifa Abdulla

Trifa Abdulla:
”Heders­kulturen är ett hinder för integration”

Läraren och journalisten Trifa Abdulla menar att vi måste tala öppet om problemen med hederskultur för att verklig integration ska kunna äga rum. Trifa Abdulla kom till Sverige som flykting, elva år gammal. Hon har personlig erfarenhet av hederskulturens destruktiva kraft och ser med oro på hur många av de elever hon möter upplever samma våld och förtryck på hemmaplan som hon själv gjort.

Kurdo Baksi

Kurdo Baksi:
”Moders­måls­under­visningen har format min framtid i Sverige”

Kurdo Baksi är journalist och chefredaktör för den antirasistiska tidskriften Svartvitt som började utkomma 1997. Han har skrivit åtta böcker och fick år 2000 Olof Palmes internationella fredspris för sin kamp mot rasism. En flitig föreläsare i frågor som rör integration, rasism och främlingsfientlighet.

Dilsa Demirbag-Sten

Dilsa Demirbag-Sten:
”Utan kritiskt tänkande elever stannar Sverige”

Journalisten Dilsa Demirbag-Sten är grundare och verksamhetsansvarig för Berättar­ministeriet. Stiftelsen arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ha rätt till en god och jämlik utbildning. I en tid där socio­ekonomiska skillnader ökar verkar Berättar­ministeriet för att minska klyftornas påverkan på barns möjlighet till likvärdig skolgång. Dilsa Demirbag-Sten efter­lyser ett gemensamt ansvarstagande för den situation skolan står inför.

Ingrid Lindholm, Tomas Cronvall
och Marita Johanson om ideellt engagemang och om Lärare hjälper

Frilansjournalisten och kommunikatören Kajsa Ekedahl har intervjuat tre före detta lärare som alla har arbetat med att hjälpa människor att lära sig svenska, bland annat inom ramen för det informella volontärprojektet Lärare Hjälper. Ingrid Lindholm, Tomas Cronvall och Marita Johanson har jobbat i olika situationer, på olika sätt och med olika målgrupper. Gemen­samt är att de fått bidra med det som just de är bra på – och att det har givit mycket för både de nyanlända och dem själva.

Åsa Fahlén

Åsa Fahlén (förord): ”Höga krav för lyckad integration”

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riks­förbund, har skrivit bokens förord. Hon anser att skolan ska utgöra en stabil grund som sam­hället vilar på. Skolan kan bidra till integratio­nen på bästa sätt genom att satsa på kun­ska­per. ”Det finns en enormt stor kunskaps­bank om vad som fungerar. Våra politiker och de ansvariga för skolan måste lyssna till detta och ta tillvara på profes­sionens kunskaper och beprövade erfarenheter på ett bättre sätt.”

Linn Johansson & Elin Helldén:
Lärarhandledningar

Linn Johansson och Elin Helldén är grund­skole- respektive gymnasie­lärare med erfarenhet av integrationsarbete och medlemmar i Lärarnas Riksförbund. De har sammanställt de lärar­handledningar om ideellt engagemang, extremism, flerspråkighet och heders­relaterad problema­tik som avslutar boken.

Carla Jonsson

Carla Jonsson:
”Se fler språk som en möjlighet”

Carla Jonsson arbetar på Centrum för två­språkig­hets­forskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Hon bor i mångkulturella Sundby­berg och är utbildad lärare och universitets­lektor. Carla Jonsson anser att den svenska skolan borde bli bättre på att ta vara på elevernas olika kompetenser.

Karin Jordås

Karin Jordås:
”De vuxna behövs mer än någonsin”

Karin Jordås är general­sekreterare på Mentor Sverige och Mentor International, en ideell organisation som arbetar för att ung­domar ska få växa upp hälsosamt och drogfritt. Själv är hon uppvuxen i en söder­förort till Stockholm med en ensamstående mamma och en bror.

Sandra Magnusson

Sandra Magnusson:
”Innovativa kurser är en väg till integration”

Svårigheten att komma in på arbets­marknaden ses som ett av de största hindren för en fram­gångsrik integration och debatteras livligt. Men det finns innovativa grepp som kan sätta fart på processen. Det menar Sandra Magnusson, legitimerad lärare i Svenska för invand­rare, SFI, inom kommunal vuxenutbildning, pedagogisk utvecklare vid Folkuniversitetet Malmö och en av initiativtagarna till yrkesinriktade Svenska för entreprenörer.

Christer Mattsson

Christer Mattsson:
”Våga lyssna när någon har extrema åsikter”

Christer Mattsson är lärare och doktorand i peda­gogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Under många år har han arbetat med elever som har extrema åsikter. För 22 år sedan grundade han Toleransprojektet, som i dag finns inom ramen för Segerstedtinstitutet. Christer Mattsson nominerades till Raoul Wallen­berg-­priset 2016.

Özz Nûjen

Özz Nûjen:
”Se möjligheterna, inte hindren”

Özz Nûjen är stå­upp­komiker, program­ledare, skåde­spelare, före­läsare och manus­författare. Han tar ofta upp känsliga politiska sam­tids­frågor och hans kurdisk-svenska erfarenhet är utmärkande i allt han ägnar sig åt. Özz Nûjen är också engagerad i arbete mot främlings­fientlighet och utan­för­skap. I integrations­debatten är han en motvikt till alla som ser hinder och problem.

Björn Ranelid

Björn Ranelid:
”Kärlek är nyckeln till integration”

Björn Ranelid är flerfaldigt prisbelönt som författare och en av Sveriges mest kända talare. Vad som är mindre känt är hans bakgrund som lärare i filosofi, svenska och matematik. Så också hans personliga syn på integration och hur vi kan bli bättre på att ta emot dem som väljer att komma till oss.
Björn Ranelid-priset går nästa år till de bästa uppsatserna om skolans betydelse och roll för ett välfungerande Sverige där alla får möjlighet att vara med. Var med och tävla, du också!

Elisabet Reslegård

Elisabet Reslegård:
”Att lyssna sig till ett språk”

Elisabet Reslegård är ordförande och projekt­ledare för Läsrörelsen, med lång erfarenhet av också andra landsomfattande folk­bildnings­kampanjer som Dyslexikampanjen och Psyke kampanjen. Hon har fått ut­märkelser som Årets yrkeskvinna, Kunskapspriset av Nationalencyklopedin, Eldsjälspriset av Svenska Barnboksakademin och Björn Ranelid-priset av författaren och Lärarnas Riksförbund.

Emerich Roth

Emerich Roth:
”Likgiltighet är mänsklighetens största fiende”

Emerich Roth överlevde fem koncentra­tions­­läger under andra världs­kriget. Han har arbetat i över 30 år inom socialtjänst och kriminal­vård och varit chef för ett behand­lingshem för ung­domar med miss­bruks­problem. Han har också fått flera utmärkel­ser för sitt arbete mot rasism, bland annat Nelson Mandela-priset och Raoul Wallenberg-priset. Sedan 1992 föreläser han på svenska skolor om sina
upplevelser, om hatets mekanismer och orsaker och hur man på bästa sätt kan mot­verka våld och främlingsfientlighet.

Karin Wahlén

Karin Wahlén:
”Vi är här för att vi har ett gemensamt mål”

Karin Wahlén är Sveriges enda kulturcoach. Hon har arbetat långsiktigt med kultur i olika former i Östersunds Fotbolls­klubb sedan 2011. Både Karin och klubben tror att man vinner fler matcher genom att bland annat dansa Svan­sjön och lära sig mer om samisk kultur. Östersunds Fotbollsklubb är också Sveriges enda hbtq-certifierade elit­idrotts­klubb.

Mats Ögren Wanger

Mats Ögren Wanger (förord): ”Utbildning som nyckel till det svenska samhället”

Mats Ögren Wanger är journalist och står bakom en rad uppmärksammade debattantologier och tv-dokumentärer om samhällsfrågor. Han är redaktör för denna antologi. ”För­hoppningen är att inläggen i denna debattantologi ska ge inspiration till spännande samtal, nya insikter men framför allt till att söka nya vägar att möta varandra, både inom och utanför skolans värld, i dagens Sverige”, skriver han i sitt förord.

Mer inom ämnet