Vi får det att funka!

Framgångsrika exempel på IT i skolan

I boken Vi får det att funka! – Framgångsrika exempel på IT i skolan beskriver 14 erfarna lärare hur de jobbar med digital teknik i klassrummen. Här presenterar vi skribenterna i bokstavsordning och listar länkar till bloggar, poddsamtal och annat matnyttigt material.

Målet är att inspirera lärare att testa med eleverna

Hur använder framgångsrika lärare digital teknik som datorer, surfplattor och telefoner för att fördjupa elevers kunskaper? I den här antologin beskriver 14 erfarna lärare hur de jobbar med elever, vad som sker i klassrummet och varför det fungerar.

Lärarna skriver utifrån egna erfarenheter av digital kompetens, om att skriva sig till läsning, om att använda YouTube, om elever i särskilda behov, om att locka fram lusten att skriva och läsa, om hur små enkla hjälpmedel kan öka lärandet – från lågstadiet till gymnasiet. Målet är att inspirera alla lärare och att testa tillsammans med eleverna.


Vi får det att funka! – Framgångrika exempel på IT i skolan

Skribenterna i boken

 • Camilla Askebäck Diaz
 • Hülya Basaran
 • Magnus Blixt
 • Mikael Bondestam
 • Mikael Bruér
 • Sara Bruun
 • Catherine Couturier
 • Katarina Eriksson
 • Daniel Gomejzon
 • Cecilia Johansson
 • Helena Kvarnsell
 • Ylva Pettersson
 • Eva Rännar
 • Eva Söderberg

Du hittar mer information om skribenterna och matnyttiga länkar längre ner på sidan.

Antologin är utgiven av Ekerlids förlag och lanserades i augusti 2016. Bokens redaktörer är Helena Kvarnsell och Christer Isaksson.


Vi får det att funka! som pocket

Vi får det att funka! som e-bok

Antologin finns tillgänglig som e-bok. Du som är inloggad medlem kan ladda ned den när som helst.


”De unga växer upp med internet och börjar använda verktyg samtidigt som de lär sig gå och prata. Skolan försöker hänga med i samhälls­utvecklingen. … Trots det används digitala verktyg sällan i undervisningen.”

Christer Isaksson, redaktör, i bokens förord


Vi får det att funka

Vi får det att funka

Boken, Vi får det att funka – om framgångsrika exempel på IT i skolan, som lanseras nu är skriven av 14 lärare med lång erfarenhet av att jobba med di...

Se lanseringen av boken
Panelsamtal om boken "Vi får det att funka"

Panelsamtal om boken "Vi får det att funka"

Goda förutsättningar behövs för alla lärare att, utifrån pedagogiska behov av IT, kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna! Hur får dessa l...

Se panelsamtalet om boken
Elever blir producenter - med verklig publik.

Elever blir producenter - med verklig publik.

"-Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!" Dans och teaterelever från estetiska programmet i Skara berättar i Lärarpodden hur de gj...

Se Lärarpodden live om elever som gör podcasts
Med hela världen i klassrummet

Med hela världen i klassrummet

Fyra lärare ger inspirerande och konkreta tips på IT gör deras undervisning mer engagerande, mer verklighetsnära – och roligare.

Läs mer och ladda ned undersökningen
Digitala läromedel - tillgång eller börda?

Digitala läromedel - tillgång eller börda?

Lärarna lämnas i sticket när huvudmännen inte tar inte ansvar för digitala läromedel. Det saknas tillgång till digitala läromedel och skolans resurser...

Se presentationen av undersökningen om digitala läromedel
Digital framtid utan fallgropar

Digital framtid utan fallgropar

En undersökning om lärares och elevers digitala kompetens. Helena Kvarnsell presenterar en sammanfattning av Lärarnas Riksförbunds rapport.

Se presentationen av undersökningen om digital kompetens

Om skribenterna i antologin Vi får det att funka

I boken Vi får det att funka! berättar 14 erfarna lärare hur de jobbar med IT. Nedan presenterar vi skribenterna (i bokstavsordning) och listar länkar till bloggar, poddsamtal och annat matnyttigt material.

Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz:
”Mina digitala favorit­verktyg för att nå ökad elevaktivitet”

Titel: Ma/NO-lärare (Förstelärare i digitala verktyg)
Undervisar i: Matematik, kemi, biologi, fysik (teknik)
Skola: Södermalmsskolan, Stockholm
Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i: Surfplatta i under­visningen, Natur & Kultur
Motto i yrket: ”I varje problem finns en innovativ lösning.”

Hör Camilla Askebäck Diaz i Lärarpodden #19: ”Mina topp-3 verktyg och appar i undervisningen”
Camilla Askebäck Diaz använder flitigt sin lärplatta och projektor i undervisningen. Här berättar hon om sitt arbete med fokus på tre favoriter som kan effektivisera under­visningen i klassrummet.

Referenser:
• Peter Gärdenfors (2010) Lusten att förstå: om lärande på människans villkor.
• James Nottingham (2013) Utmanande undervisning i klassrummet: återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla.
• Dylan Wiliam (2013), Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken.

Hülya Basaran

Hülya Basaran:
Nyanlända elevers språkutveckling: En fråga om pedagogik — inte teknik

Titel: Utvecklingslärare, Trollhättans Stad Undervisar i: Svenska som andraspråk, behörig i matematik och NO-ämnen 1–6
Skola: Välkomsten, Trollhättans Stad
Årskurser: 1–9
Tidigare publicerad i: Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser, Gothia Fortbildning
Motto i yrket: ”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Benjamin Franklin)

Hör Hülya Basaran i Lärarpodden #53:
”Att ta hand om nyanlända elever i klassrummet”

Hülya Basaran ger tips om vad du som aldrig haft en nyanländ elev bör tänka på.

Läs Hülya Basarans ämnesspaningar Länk till annan webbplats.

Referenser, tryckta källor:
• Basaran, H. (2016) Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser. Stockholm, Gothia Fortbildning.
• Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2015). Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. (4. uppl.) Stockholm Hallgren & Fallgren.

Referenser:
• Skolinspektionens granskning, källa: Skolinspektionen 2012 Skolinspektionen. (2012). Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Länk till annan webbplats..

Magnus Blixt


Magnus Blixt:
”Bildning för framtiden innebär ansvar för digitalisering – nu!”

Titel: Legitimerad lärare
Undervisar i: Svenska, SO-ämnen
Skola: Glömstaskolan, Huddinge
Årskurser: F–6
Tidigare publicerad i: Välkommen till verkligheten, Gothia 2002
Motto i yrket: ”Ta ansvar för elevers kunskapstillväxt och se stjärnglans tändas!”

Mikael Bondestam

Mikael Bondestam
Lär av eleverna — och håll dig à jour
med IT-utvecklingen

Titel: Gymnasielärare i matematik och datavetenskap
Undervisar i: Matematik och programmering
Skola: Polhemsskolan i Gävle
Årskurser: 2–3 samt även årskurs 4 på Teknikprogrammets GIS-IT inriktning
Tidigare publicerad i: Spelprogrammering med CDX och OpenGL, Docendo
Motto i yrket: ”Den som inte vågar misslyckas kommer heller inte att lyckas.”

Referenser:
• Bloom, B., Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.
• Bondestam, M. (2011). YouTube i matematikundervisningen – faktorer av vikt för inlärningen ur ett gymnasieelevperspektiv.
• Hansson, Å. (2016, 27 mars). Ansvar för matematiklärande. Hämtad från Skolverket – skolutveckling
• Hult, S. (2008, Nr 4). ”Salutogent ledarskap – en investering”. Äldreomsorg, pp. 32–39.
• Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Hämtad från CITE Journal Länk till annan webbplats.
• Misfeldt, M. (2013). Mathematical Writing.
• Wikipedia. (2016, 28 mars). Active Learning. Hämtad från Wikipedia Länk till annan webbplats.
• Wikipedia. (2016, 28 mars). Learning by teaching. Hämtad från Wikipedia Länk till annan webbplats.
• Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Cambridge: MIT Press ISBN 0758193319.

Mikael Bruér

Mikael Bruér:
”Peer instruction — metod som skapar deltagande”

Titel: Legitimerad lärare i SO-ämnen, 4–9. Filosofie magister i historia.
Undervisar i: Geografi, historia, samhällskunskap och religion
Skola: Fagrabäckskolan i Växjö
Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i: Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria. Centrum för arbetarhistoria, Lunds universitet
Motto i yrket: ”Det som inte leder till bättre lärande kan vi låta bli.”

Hör Länk till annan webbplats.Mikael Bruér i Lärarpodden #46:
”Mastery learning, samhällskunskap och svårmotiverade elever” Länk till annan webbplats.
Mikael Bruér använder olika digitala verktyg för att underlätta för elever, men också för att motivera dem. En metod för att göra det svåra mer lättillgängligt för de som har svårt att nå resultat är en variant av så kallat mastery learning.

Läs Mikael Bruérs ämnesspaningar Länk till annan webbplats.

Referenser/lästips:

Peer instruction
• Aarons, Jeremy, Butchart, Sam och Handfield, Toby. Peer Instruction in the Humanities: Report on the applicability of peer instruction to four Humanities disciplines: classics, politics, history, geography, (2007). Hämtad från Monash University Länk till annan webbplats.
• Lambert, Craig. ”Twilight of the Lecture”, Harvard Magazine (2012). Hämtad från Harvard Magazine Länk till annan webbplats.
• Mazur, Eric, Peer instruction: a user’s manual, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., (1997), s. 7.
• Crouch, Catherine H. och Mazur, Eric. Peer Instruction: Ten years of experience and results. Department of Physics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138. Ur Am.J. Phys., Vol. 69, No. 9, (2001). s. 970–975. Hämtad från Massachusetts Institute of Technology Länk till annan webbplats.

Flippade klassrum
• Barker, Daniel, Flipped Classroom: det omvända arbetssättet, 1. uppl., Natur & Kultur, Stockholm, 2013.
Bergman, John. The History of the Flipped Class. (2011). Hämtad från Flippedclass.com Länk till annan webbplats.
• Bruun, Sara, Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget, 1. uppl., Gothia Fortbildning, Stockholm, 2015.
Definition of Flipped Learning (2014). Hämtad från Flip Learning Länk till annan webbplats.

Lev Vygotskij
• Daniels, Harry, Cole, Michael & Wertsch, James V (red.), The Cambridge companion to Vygotsky,Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
• Strandberg, Leif, Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006.

Michail Bachtin
• Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003.

Sara Bruun

Sara Bruun:
”Klassrummet möter världen: En tematisk resa genom autentisk språkundervisning”

Titel: Förstelärare i engelska, tyska, informations- och kommunikationsteknik
Undervisar i: Engelska/tyska
Skola: Furutorpskolan, Vinslöv 7–9
Årskurser: 6–9
Tidigare publicerad i: Digitala arbetssätt i skolan – att våga ta språnget, Gothia Fortbildning 2015
Motto i yrket: ”Språkundervisning ’på riktigt’!”

Hör Sara Bruun i Lärarpodden #39:
”Bloggen är navet i min undervisning” »
För Sara Bruun och hennes elever betyder bloggen struktur och navet i undervisningen. Eleverna kan i förväg gå in i bloggen och hitta sina planeringar och annat som de behöver träna på. Det har nu blivit en vana för eleverna att kika där. Även vid tillfälliga vikarier har både Sara och vikarien nytta av detta sätt att planera undervisningen. Sara berättar också om hur de jobbar med ”Skype in The Classroom” och ”Mystery Skype” i klassrummet och när det kan vara bra att använda avatarer i undervisningen med exempelvis "Toontastic" som digitalt verktyg.

Läs Sara Bruuns ämnesspaningar Länk till annan webbplats.

Referenser och länkar:
Bruun, Sara Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget, Gothia fortbildning, 2015.
www.bruunsklassrum.blogspot.se Länk till annan webbplats.
www.nevergiveup1516.wordpress.com Länk till annan webbplats.
educationblog.microsoft.com Länk till annan webbplats. – ”Skype in the classroom”
www.educationworld.com Länk till annan webbplats.

Catherine Couturier

Catherine Couturier:
”Skriva för glädje, lust, självförtroende och läsning”

Titel: Lärare 1–7 i Svenska, SO-ämnen, förstelärare, magister i skolutveckling
Undervisar i: På lågstadiet, vilket innebär att jag i princip undervisar i alla ämnen, utom idrott, musik och slöjd
Skola: Högalidsskolan, Södermalm, Stockholm.
Tidigare publicerad i: Bokproduktion från min tidiga karriär som etnolog
Stockholm vår hembygd, hembygdsföreningar i Stockholms stad / av Catherine Couturier och Lars Kaijser; redaktion: Kjell Nilsson och Tord Tordmar; inledning: Björn Hallerdt, 1990.
• Samla och samlas: hembygdsföreningar i Uppland: om motiv för deras bildande: uppsats för fortsättningskurs i etnologi / av Catherine Couturier; utgiven i något bearbetad form av Stockholms läns hembygdsförbund.
Motto i yrket: ”Ja, det provar vi!”

Referenser:
• Allard, Askeljung, Rudqvist, Sundblad, Läsutvecklingsschema.
• Sofia Appelquist, fritidspedagog, samarbetspartner.
• Hultman, Glenn. Seminarium 3 februari, 2016. Utbildningsförvaltningen.
• Leimar, U. (1974). Läsning på talets grund. Lund: Liber Läromedel.
• Ohlis, Karin. Appen Skolstil Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.
• Trageton, A. (2005). Att skriva sig till läsning. IKT i förskoleklass och skola, Stockholm.

Katarina Eriksson

Katarina Eriksson:
Digitala verktyg + pedagogisk idé = Lärande som skapar nya möjligheter

Titel: Förstelärare inriktning matematik, NO-ämnen, teknik, informations- och kommunikationsteknik
Undervisar i: Matematik, NO-ämnen, teknik
Skola: Alviksskolan, Luleå
Årskurser: 5–6
Tidigare publicerad i: Tidskrift Origo, Nämnaren nr 4 2014

Länkar:
www.houseofalvik.blogspot.se Länk till annan webbplats.
www.greenshipofalvik.blogspot.se Länk till annan webbplats.
www.yetisinneedofalvik.blogspot.se Länk till annan webbplats.

Referenser:
• Peter Gärdenfors, Lusten att förstå. (2015)
• IT-kommissionens rapport 7/98, Skolan IT och det livslånga lärandet.
Gamification, Wikipedia Länk till annan webbplats.

Daniel Gomejzon

Daniel Gomejzon: ”Datorn: Pedagogiskt värde — också i Idrott och hälsa”

Titel: Lärare i idrott och hälsa
Undervisar i: Idrott och hälsa
Skola: Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby
Årskurser: Gymnasiet
Ej tidigare publicerad
Motto i yrket: ”Hälsa före idrott.”

Hör Daniel Gomejzon i Lärarpodden #29:
”Idrottsläraren som köper pulsklockor och appar istället för bollar”
Med annorlunda verktyg som dataspel, mobiler och film i sin undervisning vill Daniel väcka elevernas intresse för sin egen hälsa och kunskaper om hur kroppen fungerar. ”Vi spelar ofta tv-spel på idrottslektionerna, men vi gör det i fysisk form”, säger Daniel.

Läs Daniel Gomejzons ämnesspaningar

Cecilia Johansson

Cecilia Johansson:
”Historieundervisning på bloggen: Empati och historisk betydelse i ett nytt medielandskap”

Titel: Fil lic. i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och leg. lärare
Undervisar i: Svenska, historia och geografi Skola: Helenelundsskolan, Sollentuna Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i:
• Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap 2014
, Licentiatavhandling, monografi.
• ”The Dream of a Perfect Lunch: Helenelund School Canteen in 1968 and 2012” i Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014.
• ”Historieundervisning i ett nytt medielandskap: en interventionsstudie om högstadieungdomar som bloggar om andra världskriget” i Medier i historieundervisningen: Historieundervisning i praktiken, red Anna Larsson Umeå 2016. Motto i yrket: ”Kunskap är makt!”

Hör Cecilia Johansson i Lärarpodden #28:
”Möt Guldäpple-vinnarna 2015 – Cecilia Johansson och Micke Kring”
Cecilia Johansson tilldelades Guldäpplet 2015 för nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Genom att låta eleverna skriva på bloggar fick hon även tysta elever att synas i undervisningen. Och de som inte var så duktiga på att skriva utvecklade sitt skrivande. Cecilia Johansson har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Hör Cecilia Johansson i Lärarpodden #10:
”Guldäpplets finalister 2015 presenteras”

Ett samtal med de tre finalisterna till Guldäpplet 2015, däribland Cecilia Johansson.

Läs Cecilia Johanssons ämnesspaningar Länk till annan webbplats.

Referenser:
• Barton, Keith C. & Levstick, S. Linda. Teaching History for the Common Good. New York, London: Routledge, 2004.
• Carling, Maria. ”Ny teknik gör våra samtal allt ytligare”, Svenska Dagbladet Länk till annan webbplats..
• Johansson, Cecilia. Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap. Umeå: Umeå Universitet, 2014. Läs abstract och ladda ned här. Länk till annan webbplats.

Helena Kvarnsell

Helena Kvarnsell:
”Programmering i teknikämnet: Ett försök att minska digitala klyftor”

Titel: Legitimerad lärare i matematik, NO-ämnen, teknik. Förstelärare
Undervisar i: Matematik, kemi, biologi, fysik, teknik
Skola: Björknässkolan, Nacka kommun
Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i: Fleischer, H. & Kvarnsell, H. (2015). Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. Stockholm: Gothia Fortbildning AB
Motto i yrket: ”Den dag jag slutar utvecklas hoppas jag ha kollegor som säger åt mig att byta yrke.”

Hör Helena Kvarnsell i Lärarpodden #41:
”Tre digitala tips för Matte och NO”
Helena Kvarnsell tipsar om tre digitala sätt att underlätta undervisningen i Matte och NO. Färdighetsträning, där vi tar upp Matteva som ett exempel. Använda sökmotorer för att hitta illustrerade laborationer i Fysik, eller filmer som visar funktion på ex. lungor – som komplement till undervisningen i klassrummet. OneNote i Office 365 – den digitala anteckningsboken som gör att lärare och elever kan dela på anteckningar.

Hör Helena Kvarnsell i Lärarpodden #24:
”Vart tar skolpengen för läromedel vägen?”

Helena Kvarnsell, Eva Houltzén och Bo Jansson samtalar om hur skolpengen för läromedel i skolan fördelas och används. Mer går till teknik än till faktiskt innehåll. Och det kommer inte alla elever till del. Det är för stora skillnader mellan skolor och huvudmän och vi utnyttjar inte den digitala tekniken i skolan på ett smart sätt. ”Det är synd att skolutvecklingen ska bygga på eldsjälar”, säger Helena Kvarnsell.

Läs Helena Kvarnsells ämnesspaningar Länk till annan webbplats.

Helena Kvarnsells elevers texter om programmering Länk till annan webbplats.

Referenser:
En timme kod. Länk till annan webbplats.
• Europeiska Unionen (2013). Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.
• Fleischer, H & Kvarnsell, H. (2015). Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
• Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur.
• Raymond, T, Strömberg, M & Ekbom, A. (2012). Dansa fram kod: dansprogrammering. Hämtad från Teacherhack Länk till annan webbplats.
• Samuelsson, U. (2014). Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Högskolan i Jönköping, Jönköping.
Scratch. Länk till annan webbplats.
• Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Stockholm: Fritzes.
• Skolverket (2016). Likvärdig utbildning i grundskolan.

Ylva Pettersson

Ylva Pettersson:
”Elever blir producenter — med verklig publik”

Titel: M.A. M.Ed, gymnasielärare, förstelärare Undervisar i: Historia, kulturhistoria, teater, religion
Skola: Katedralskolan i Skara
Årskurser: Gymnasiets årskurs 1–3
Tidigare publicerad i: Läsa och skriva digitalt, (DIU:s rapportserie).
Motto i yrket: ”Bättre och bättre dag för dag.”

Hör Ylva Pettersson i Lärarpodden #12:
”Källkritik: Media- och Informations­kunskap”
Ett samtal om källkritik i undervisningen. Ett mycket levande och dagligen aktuellt angreppssätt i att leta, undersöka och dra slutsatser, menar Ylva Pettersson som samtalar med Helena Dal från Statens Medieråd.

Bloggar:
• teentime.nu
lrbloggar.se/ylva Länk till annan webbplats.
ljustabarnen.moobis.se Länk till annan webbplats.

Referenser/källor:
Eleverna och internet 2015 Länk till annan webbplats.
• ”The Wow Factor”
Läroplan för gymnasieskolan 2011 Länk till annan webbplats. – Läroplan, examensmål och gymnasie­gemensamma ämnen på Skolverket.se

Eva Rännar

Eva Rännar:
”Bara vår fantasi kan sätta stopp: Digitala verktyg ökar självständigheten”

Titel: Specialpedagog och i grunden lärare i NO-ämnen, matematik årskurs 1–7, förstelärare i specialpedagogik
Skola: Alviksskolan och Klöverträskskolan i Luleå kommun
Årskurser: F–6
Ej tidigare publicerad
Motto i yrket: ”Det finns alltid nya vägar att prova!”

Länkar:
• Specialpedagogiska skolmyndighetens sida om stöd med digitala verktyg Länk till annan webbplats..
Skolappar.nu Länk till annan webbplats. med många bra apptips.
Pappas Appar Länk till annan webbplats. med många bra apptips.
• Nacka kommuns sammanställning av digitala lärverktyg Länk till annan webbplats. för eleverna.
Skoldatatekets Länk till annan webbplats. gemensamma sida.

Eva Söderberg

Eva Söderberg:
”Digital teknik utvecklar slöjden: Experiment skapar nya verktyg”

Titel: Leg. lärare i slöjd och svenska år 4–9, förstelärare, fil mag med inriktning mot lärande kommunikation och informationsteknologi
Undervisar i: Slöjd, mjuka material
Skola: Vallhamra skola, Partille
Årskurser: 3–9
Ej tidigare publicerad
Motto i yrket: ”If things are not failing you are not innovating enough.” (Elon Musk)

Referenser, lästips:
• Borg, K, Lindström, L. (Red.). (2008) Slöjda för livet; om pedagogisk slöjd. Lärarförbundets förlag.
Slöjd i grundskolan Länk till annan webbplats. – Skolverkets natio­nella utvärdering av bild, musik och slöjd 2013

Digitala tips
Socrative Länk till annan webbplats. – klassrumsapp
Audioboom Länk till annan webbplats. – podcast
QR-koder Länk till annan webbplats. – skaffa valfri QR-kodläsare
iMovie Länk till annan webbplats. – film
YouTube Länk till annan webbplats. – film
Thinglink Länk till annan webbplats. – interaktiv bild
Google Drive Länk till annan webbplats. – dokumentation
Pic Collage Länk till annan webbplats. – bildredigering
Snapchat Länk till annan webbplats. – bildredigering
Paper 53 Länk till annan webbplats. – bildredigering
Pinterest Länk till annan webbplats. – digital anslagstavla
Pearltrees Länk till annan webbplats. – digital pärm
• Eva Söderberg hittar du som Skapasaker på de flesta platser på nätet utom på YouTube där hon heter Eva Söderberg Länk till annan webbplats..Uppdaterad