Viktig samsyn om ny och tydlig läroplan

Regeringen meddelar att man som ett första steg inför nationella prov i samtliga teoretiska ämnen i år nio. Det är bra. Regeringen bygger sitt förslag på utredningen "Tydligare mål och uppföljning i grundskolan" som bland annat föreslår fler nationella prov i grundskolan. Dessutom föreslås mål för läroplaner respektive kursplaner; att kursplanerna endast ska innehålla mål för ämneskunskaper och att värdegrundsmålen hänvisas till läroplanen. 

Eleverna ska även i fortsättningen mäta sina kunskaper i engelska, matte och svenska i år nio. Därutöver blir det nationella prov i NO-ämnen (biologi, fysik, kemi, teknik) och SO-ämnen (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap) samt B-språk (franska, tyska eller spanska).

Jag tycker det är väldigt bra att man ökar ambitionen från en treämnesskola till en tolvämnesskola. På det här viset uppvärderas flera ämnen, och elever med nya och andra begåvningar kommer bättre till sin rätt.

Men när man gör så stora förändringar som regeringen nu aviserar är det viktigt att beakta lärares arbetssituation och professionella frihet - samt även elevernas arbetssituation. Vi behöver ingen provhysteri.

Det är också viktigt att lärarna är med och planerar när proven ska genomföras. Vi kan inte stoppa in alla prov den sista terminen eller sista läsåret. Det skulle bli alltför tungt för lärarna. Och inte minst för stressande för eleverna.

Givetvis behöver lärarna mer tid med eleverna för att undervisa dem och hjälpa dem på bästa vis under de provintensiva perioderna. Jag hoppas regeringen håller fast vid huvudalternativet att rulla mellan orienteringsämnena, vilket skulle öka antalet prov från tre till sex.

I praktiken är det ju en helt ny läroplan som formuleras. Den är framtagen av en utredning som tillsattes av en socialdemokratisk minister och presenteras av en borgerlig minister. Vi kan alltså se en ökande samsyn mellan regeringen och socialdemokraterna. Båda sidor ser att prov och rättvisa och likvärdiga betyg gynnar eleverna. Målet med en likvärdig skola i hela landet är tydligt. Och både socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Marie Granlund och partiets ordförande Mona Sahlin har varit försiktigt positiva.

Detta är kloka förslag som jag hoppas kan bli verklighet. Vi slipper också mycket av den otydlighet som inte minst vi lärare klagat på under flera år. Kanske kan detta också leda till att grundskolan verkligen ger den grundläggande kunskapen och att gymnasiet kan bli den fortbildning för eleverna som den ska vara.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Debattartikel i bland annat Västerbottens Kuriren, Norrbottens Kuriren, Folket, Värmlands Folkblad.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55