Nu måste lärarnas löner höjas

Det är hög tid att höja lärarnas löner. Det går bra för Sverige. Industrin och detaljhandeln går för högtryck och allt fler får jobb. Det syns också ute i landets kommuner, vars ekonomi aldrig heller varit så bra som nu. Tyvärr syns det inte i lärarnas plånböcker. 

Samtidigt har vi en statsminister som redan i regeringsförklaringen deklarerade att läraryrket är ett av landets viktigaste yrken och att vi måste ha ett samhällsklimat där kunskap ses som ett av Sveriges främsta medel för utveckling och välfärd. Ändå har lärarna skamligt låga löner och löneutveckling med tanke på utbildningsnivå, arbetsbelastning, ansvarstagande och framförallt när det gäller betydelsen för Sveriges levnadsstandard och utveckling. 

Vi välkomnar regeringens senaste satsning för att lyfta lärarnas kompetens i skolan, det så kallade Lärarlyftet. Signalerna från regeringens sida har varit uttalade - satsa på skolan och höj läraryrket status. Men om regeringens satsning på ett lärarlyft ska bli verklighet, måste det kombineras med ett lönelyft. Vi vet att en viktig del i ungdomars utbildningsval är högre lön. Vi vet också att en positiv löneutveckling ligger till grund för att rekrytera och behålla personal. Staten och kommunerna får inte tala med kluven tunga om man ska klara lärarnas berättigade lönekrav och skolans kvalitet. 

När vårpropositionen presenterades nyligen var det glada miner hos regeringen. Finansminister Anders Borg räknar med att de nominella lönerna ska öka med fyra procent 2007. Detta samtidigt som många av landets kommuner erbjuder löneökningar för lärare på två procent. Det här går inte ihop. Vi hoppas att regeringens visioner om skolan inte bara är ytterligare ett politiskt utspel och tomma ord. Regeringen måste ställa krav på landets kommuner! 

Vi förhandlar just nu med landets kommuner om lönen för 2007 och vi vill, precis som industrin har fått, ha minst 3,5 procents löneökningsutrymme. Det borde vara självklart att, vi som tidigare följt normen, också följer den när det går bra för Sverige. 

Efter att ha jämfört flera kommuners budgeteringar i fråga om lärares löner visar det sig att flera har satt ett tak på cirka två procent i löneökningar för i år. I Östra Göinge kommun ser det lika illa ut, där är löneökningen under 2007 beräknad till orimliga 2,19 procent . Samtidigt kan man se positiva exempel. Staffanstorp har föredömligt angett en löneökning på 3,5 procent. 

Det stora merarbetet som kommunerna under senare år ålagt lärarkåren, måste också få resultat i lönekuvertet. Regeringens uttalade intentioner att premiera arbetsinsatser och höjd kvalité i skolverksamheten blir annars inte trovärdigt. Med för låga löner riskerar drivna lärare att söka sig till mer förmånliga arbetssektorer. Det borde vara en självklarhet att se sambandet mellan ansvar, arbetsbelastning och framtidssatsning med lönenivån. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55