Lärares rädslor

Debattartikel om rädslor i läraryrket och möjligheterna att utveckla professionen med rätt verktyg. Av författarna till boken "Rädda lärare" - och LR-medlemmarna - Mikael Arevius och Henrik Olsson , och rektorn Tomas Hultquist samt Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. 

Ledarskap handlar om att främja utveckling, hos sig själv och hos andra. Många av problemen som diskuteras i skolan är av ordningskaraktär och handlar om kunskapsmässiga problem. Men det behövs också en ökad fokusering på lärares ledarskap där lärarrollen diskuteras tydligare. 

Exempel på situationer i skolan som skapar rädslor är många. Vi kan vara rädda för konflikter, att bli synade eller att inte bli omtyckta. Detta kan kännas igen på alla arbetsplatser. Rädslan som överlevnadsmekanism och kraft för förändring har funnits med människan i tiotusentals år. 

Verkligheten för lärare är att flera gånger varje skoldag utsätts lärare i Sverige för hot eller våld, som är så allvarliga att de anmäls till Arbetsmiljöverket. Under 2003 gjordes 84 sådana anmälningar, 2006 gjordes 176 anmälningar! Samma bild får vi i Lärarnas Riksförbunds egna arbetsmiljöundersökningar. 

Sanningen är att det är vi vuxna som duckar på skolor med ordningsproblem! Och om det blir ett kollektivt beteende hos läraren och vuxna att ta omvägar runt bråkiga elever, så kan problemen slå över och skolan till slut tvingas stänga, som vi sett exempel på. 

De flesta lärare har dock utvecklat förmågan att leda. Men vi ser ett problem med att nyutbildade lärare inte tränas i att utöva ett professionellt ledarskap och lärarskap. 

När lärarutbildningen förändras måste den, förutom en tydlig betoning på ämneskunskapen, också innehålla ledarskapsutbildning med konflikthantering. 

Vi bör se på erfarna lärares metoder att hantera sina rädslor och vara bra ledare. Mentorskap kan utveckla lärarrollen, såväl för den nyutbildade som för den erfarne läraren. 

Lärares ledarskap kan och måste stärkas genom att lärare får möjlighet att leda utvecklingsarbetet i skolan och skapa den trygga och lugna arbetsmiljö som behövs för att kunna fokusera på skolans huvuduppdrag — lärandet och kunskapsutvecklingen. 

MIKAEL AREVIUS lärare och författare till boken "Rädda lärare"

METTA FJELKNER ordförande Lärarnas Riksförbund

TOMAS HULTQUIST rektor Gubbängsskolan

HENRIK OLSSON lärare och författare till boken "Rädda lärare" 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55