Utbildning för överlevnad

Under några sommardagar var dalabyn Tällberg en internationell mötesplats i klass med Davos och Porto Alegre, när politiker, forskare, företagare och aktivister från hela världen samlades för att diskutera tillväxt, globalisering och jordens överlevnad. 

För mer än 25 år sedan organiserades det första Tällbergmötet av Tällberg Foundation med Bo Ekman som en drivande kraft.

Pågående samtal
Det är glädjande att den årliga sammankomsten har utvecklats till ett pågående och öppet samtal om de strategiska livsavgörande frågorna som vi och vår värld står inför.

I år kretsade mycket kring lärandets och utbildningens roll för en hållbar värld. Ett seminarietema var just "Utbildning och arbete för en hållbar värld".

Det är viktigt att vi alla deltar i samtal och diskussioner om hur lärande, skola och utbildning bidrar till att vi klarar de stora miljöutmaningarna. Det handlar om vårt behov av att tänka om och få nya referensramar för att främja en hållbar utveckling. Här har lärande en central roll!

Lyfta skolans roll
Bland alla makthavare och ledare hoppades jag kunna lyfta skolans och utbildningens centrala roll för att ge kunskap och kraft för världens folk att kunna möta de stora utmaningar som vår värld står inför. Där är inte minst skolan viktig med utbildade lärare som kan förmedla rätt kunskaper.

I årets tema är mitt huvudbudskap att det inte finns några genvägar. Det handlar om lärande i alla led. Och inte enbart i skolan. Vi måste fokusera på lärande och förståelse över alla gränser, såväl generationer som språkliga och etniska grupperingar samt och kulturella sammanhang.

Vi måste också koppla lärandet och vårt nödvändiga "omtänk" till hur jordens resurser ska fördelas för att vi ska kunna överleva på vår planet. Vi vill inte fortsätta bygga på ett tvåtredjedels samhälle som långsiktigt leder till ett förfall.

Lärandet avgörande
Jag menar att vi inte kan ha en värld där en tredjedel kan ha det bra och konsumera i överflöd, medan en tredjedel lever i armod och misär.

Därför är lärande avgörande för i industrivärlden. Och i de så kallade utvecklingsländerna är det en resursfråga för att alls kunna överleva på kort sikt. Tänk bara på vad klimatförändringarna kan betyda för exempelvis Bangladesh. Där finns risken att landet kommer att utplånas vid nya naturkatastrofer.

Hur höja medvetandet?
Men även om problemen är större på andra håll så får detta inte hindra oss att ta vårt eget ansvar. Vi kan se till det lilla samhället i vårt närområde, att arbeta i det lilla, att lära på arbetsplatser, i skolor osv. Hur gör man för att skapa en hållbar utveckling som enskild individ? Hur höjer vi medvetandet och hur ökar vi kunskapen? Här är varje individ viktig.

Samtidigt finns situationen i fattiga länder där människor vill ha del av världens tillgångar och med all rätt kräver del av våra gemensamma rikedomar på jorden. Detta är en fråga som kräver mer än bara lärande. Den kräver också lösningar och bygger på ett öppet och ärligt samarbete.

Jag är inte experten för detta. I den roll jag har vill jag bidra till att vi kan arbeta med en hållbar utveckling i fokus. Vi måste öppna upp skolan och utbildningsinstitutionerna för kunskap och diskussion kring detta område.

Behövs kunskap
Men jag är övertygad om att vi alla kan bidra. Och för att kunna bidra så behöver vi kunskap och ett lärande öppet för nya tankar som överraskar oss själva. Det handlar om vår egen framtid. När vi inser att det är dina och mina barn och barnbarn det som det berör, så inser vi också att vi måste bidra till ett nytt lärande — och ett nytt tänkande.

Det handlar, bland mycket annat, om arbetet på skolan. Det gäller att sätta kunskapen i fokus och att fostra eleverna för framtiden.

Bedrivs exempelvis skolans verksamhet på miljövänligt sätt? Hur sköts miljövården? Är skolmaten tillagad av ekologiska produkter och är den skonsam mot miljö och kropp?

Och inte minst, ingår materialet som skolan använder sig av i undervisningen i kretsloppstänkandet? Varifrån kommer produkter och material? Nära ifrån eller långt borta? Vad gör skolan av skräpet?

Fostran och kunskapsbyggande
Det är viktigt att eleverna involveras i skolans praktiska miljöarbete. Här har skolan en stor chans till såväl fostran som kunskapsbyggande lärande. Något som gynnar en hållbar utveckling både lokalt och globalt. Det är också viktigt att undervisning som rör miljö och hållbar utveckling fördjupas ju längre upp i skolsystemet som eleven kommer.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund