Låt näringslivet vara med i skolarbetet

Möjligheten för skolans elever att tidigt få en relevant koppling till näringslivet har länge varit ett självklart inslag i den svenska skolan. Den traditionella praon har fungerat som den främsta, och i många fall enda kontakten elever får med arbetslivet innan de gör viktiga val för framtiden. Modellen för dagens prao skapades för 30 år sedan och har inte förändrats nämnvärt sedan dess.

Publicerad

Möjligheten för skolans elever att tidigt få en relevant koppling till näringslivet har länge varit ett självklart inslag i den svenska skolan. Den traditionella praon har fungerat som den främsta, och i många fall enda kontakten elever får med arbetslivet innan de gör viktiga val för framtiden. Modellen för dagens prao skapades för 30 år sedan och har inte förändrats nämnvärt sedan dess.

Den stora skillnaden är att elevernas praoplatser är ljusår ifrån vad de var på 70-talet. Då var de flesta yrken och arbetsplatser standardiserade där en koppling mellan plåtslageri och färdiga ugnar var naturlig.

Idag sker merparten av svenska industriföretags arbete via robotar och i första hand framför en dator. Att konkretisera dagens operativa arbetsuppgifter för en 14-åring är allt annat än självklart och kan i sak innebära stora risker. Många företag hanterar komplicerade maskiner och farliga kemikalier i sin produktion, sådant som tidigare utfördes för hand.

Att en nära samverkan mellan skola och näringsliv är självklart och viktigt är vi dock de första att skriva under på. Frågan är bara, hur och under vilka premisser samverkan skall ske?

Näringslivet har alla möjligheter att hjälpa ungdomarna på vägen. Både genom att visa kopplingar mellan skolans teorier och dagens arbetsuppgifter och ge bra tips om vad som väntar utanför skolans väggar.

Västsvenska handelskammarens medlemsföretag ställer upp med ett långsiktigt arbete i skolan. De agerar fadderföretag åt skolklasser där entreprenörskap, personalfrågor och globalisering diskuteras, men möter också lärare och skolpersonal i näringslivsmiljö för att diskutera samma frågor med dem.

Vi vet, både från Lärarnas Riksförbund och från Västsvenska Industri- och Handelskammaren, att detta är mycket uppskattat. Mer av det här slaget behövs! Vi är båda beredda att medverka till att samarbeten av det här slaget kommer till stånd.

Vi vill också se att både lärare och elever ges reella möjligheter att ta del av verksamheten ute i företagen. Då kan vi gemensamt hjälpas åt att utbilda nästa generation till anställningsbara och kompetenta medborgare för att trygga deras framtid - och vår!

Metta Fjelkner
ordförande, Lärarnas Riksförbund

Anders Källström
vd Västsvenska Industri- och Handelskammaren

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55