Hotad vuxenutbildning

Lärarnas Riksförbund har till regeringen nyligen överlämnat protestlistor där över 9 000 lärare skrivit på mot regeringens nedskärningar av Komvux. Lärarna vet att dessa neddragningar drabbar just dem som inte klarat av skolan. 

Publicerad

Samtidigt som regeringen talar om det livslånga lärandet skär man ner det statliga bidraget till komvux med 600 miljoner kronor. Detta i en tid då arbetsmarknaden ställer allt större krav på människors utbildningsnivå. Det är en politik som får ödesdigra konsekvenser för såväl samhälle som individ.

Regeringen inbillar sig att 600 miljoner från eller till inte har någon betydelse. Än har ingen fullständig översyn gjorts av vilka konsekvenser detta beslut har fått i landets kommuner. Men en nedskärning på 600 miljoner motsvarar mellan 13000 och 14000 utbildningsplatser. Det är många människor som går miste om en ny livschans.

Stora protester
Lärarnas Riksförbund har till regeringen nyligen överlämnat protestlistor där över 9000 lärare skrivit på mot regeringens nedskärningar av Komvux. Lärarna vet att dessa nerdragningar drabbar just dem som inte klarat av skolan!

Från alltfler håll får vi rapporter att elever drabbas, i exempelvis Linköping försvinner 160 platser, i Växjö hundratalet platser. Runtom i hela landet ser vi liknande effekter av nerdragningsbeslutet.

Men regeringen har inte bara skurit ner bidraget med 600 miljoner, de har också förändrat principerna för fördelningen av bidraget.

Tidigare har de kommuner som haft en större andel lågutbildade medborgare fått en större andel av pengarna. Detta betyder att de städer som har störst behov av vuxenutbildning drabbas hårdast!

Utbildning avgörande
Utbildning är av helt avgörande betydelse i det moderna samhället. Det är viktigt för samhällsutvecklingen; för tillväxten, för sysselsättningen och för förmågan att hantera en värld som allt mer präglas av global konkurrens. För individen är utbildning helt avgörande för möjligheten att påverka och ta makten över sitt eget liv och sin framtid.

I dagens skola är det många som misslyckats, dessa måste få en andra chans. Nerdragningar gör det svårt för många som misslyckats att få en godkänd utbildning från gymnasiet att senare hämta igen detta.

Ändå väljer regeringen att föra en politik som snarare stänger dörrar än öppnar dem. Att skära ner vuxenutbildningen med 600 miljoner är inte en politik som främjar tillväxt och sysselsättning. Det är en politik som skapar verkliga återvändsgränder. Vuxenutbildning är viktig, och kommer att bli allt viktigare, innan vi vet hur en reformerad gymnasieskola kommer att se ut. Komvux har en viktig roll om regeringens planer på en ny gymnasieskola där alla program inte längre leder till högskolebehörighet blir verklighet.

Det går inte att göra så drastiska neddragningar av Komvux innan vi vet att hundra procent klarar gymnasieskolan. Det måste vara det självklara målet.

Återför pengarna!
Genom att skära bort 600 miljoner till Komvux förvägras många som av olika skäl under sin skolgång inte fått nödvändiga och grundläggande kunskaper chansen att ta igen detta. På detta sätt menar vi att regeringen faktiskt skapar och underbygger det utanförskap man säger sig vilja bekämpa. Det klingar mycket falskt.
Vi kräver istället att regeringen återför pengarna till Komvux - och därmed satsar på kunskap tillgänglig för alla.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Maria Wetterstrand (mp) språkrör


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55