De förvägras en andra chans

Lärarnas Riksförbund samlade i våras in 9 000 namnunderskrifter i protest mot regeringens kraftiga minskning av Komvux. Våra protester togs emot men regeringen lyssnade inte till våra varningar. Och nu ser vi effekterna av regeringens nedskärningar. 

Publicerad

Nästan tre av fyra kommuner skär ned på platserna i vuxenutbildningen, enligt en prognos från Skolverket. Antalet komvuxplatser på gymnasienivå är närmare 12 000 färre i år än förra året, vilket är en minskning med 14 procent. 

Som fackförbundsordförande är jag givetvis bekymrad över att lärare nu förlorar sina jobb. Men samtidigt oroas jag djupt över vad som händer med komvuxeleverna. Den här politiken drabbar nämligen dem som har sämst förutsättningar på arbetsmarknaden. 

I dag vet vi att 25 procent av eleverna inte klarar gymnasiet med godkända betyg. För dessa är det svårt att komma ut i arbetslivet. Här finns Komvux kärnuppdrag, att hjälpa dessa unga - och äldre - att få nödvändiga kunskaper för att ta sin plats på arbetsmarknaden. 

Dessa ungdomar och vuxna som nu får sämre möjligheter att tillägna sig nödvändiga kunskaper, är i stor utsträckning de som har gått hela sin skoltid i 90-talets nedskärningsskola. De sviks alltså ännu en gång. Det är fel!

Lärarnas Riksförbund vet konkret hur Komvux fungerar. Förra året presenterade vi rapporten "Effektivitet och kvalitet i utbildningssystemet". Vi visade att den direkta kostnaden för ungdomar som i olika former kompletterar sin nyligen avslutade gymnasieutbildning genom Komvux uppgick till 700 miljoner kronor läsåret 2003/04. 

Tillsammans med ett alltför generöst regelverk kring vuxenutbildningen gick en stor del av resurserna i Komvux till kompletteringsstudier för unga. Men så är det inte längre. Den förra regeringen lyssnade och stoppade möjligheterna att taktikvälja kurser i gymnasieskolan och minskade därmed överutnyttjandet. Nu finns i stället möjligheten att utveckla en vuxenutbildning som har rimliga ekonomiska ramar. Då väljer regeringen i stället att spara ytterligare på Komvux. 

Lärarnas Riksförbund anordnade en konferens om vuxenutbildningens framtid den 11 juni i år. Där underströks att Komvux måste ges möjligheter att utvecklas, bland annat med individanpassad undervisningen. Den sittande regeringen borde omedelbart återföra de pengar man tagit från vuxenutbildningen. 

Den kommunala vuxenutbildningen har en nyckelroll i det svenska utbildningssystemet. Att som ungdom eller vuxen ha möjlighet till vidareutbildning, omskolning och komplettering betyder mycket för såväl den individuella utvecklingen och möjligheten att röra sig på arbetsmarknaden, som för samhället i stort. Att dessutom veta att man som individ har en andra chans är en trygghetsfaktor Lärarnas Riksförbund värnar om. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund 

Artikeln har publicerats i Värmlands Folkblad, Tidningen Folket och Södermanlands Nyheter


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55