Bra förbjuda förkunnelse i skolan

Det är bra att det nu ska bli möjligt att stänga religiösa friskolor som inte följer läroplanen, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund i tidningen Corren. 

Konfessionella inslag i skolundervisning ska förbjudas. Alliansens partiledare vill även stoppa dolda ekonomiska bidrag. Vidare ska en misskött skola kunna stängas på ett par veckor. 

Lärarnas Riksförbund har länge lyft fram behovet att strama upp de religiösa friskolornas verksamhet. Tidigare har debatten varit häftig och kritiken var mycket hård från särskilt frireligiöst håll mot inskränkningar. I dag är debatten en annan och även kristdemokraterna i regeringen har insett att lagstiftningen måste stramas upp. 

Att regeringen nu ger skollagsberedningen i uppdrag att förtydliga regelverket kring de konfessionella fristående skolorna är nödvändigt för att vi ska säkra att ämnesundervisningen ska vara opartisk och icke-konfessionell. 

Skolan ska vara likvärdig och undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund. Därför ska också religionsundervisning skötas av utbildade lärare, som kan ge en allsidig och objektiv kunskapsgrund om människans olika religioner. 

Det är viktigt att skolans läroplaner och kursplaner efterlevs och följs. Det är statens ansvar att se till detta, och därför är det bra att kontrollerna utökas. För elevernas bästa är det viktigt att vi har en välfungerande och verksam skolinspektion och att det blir möjligt att stänga skolor där det finns uppenbara brister. 

Nu krävs att man har öppenhet varifrån pengarna kommer, att man kontrollerar mer och att konfessionella delar inte får förekomma i undervisningen. 

Det är också bra att regeringen vill skydda alla elever, oavsett om det är kristna eller muslimska friskolor. Eleverna ska slippa varje form av fundamentalism. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55