Utbilda lärarna om klimatet

Lärarnas Riksförbund samarbetar nu med expeditionsverige.se, för att göra klimatfrågan konkret. Men lärarna måste vidareutbildas för att kunna ge eleverna en fördjupad miljöutbildning, skriver Metta Fjelkner och Mattias Klum i Upsala Nya Tidning. 

Klimathotet och miljöutvecklingen är den absolut viktigaste fråga vi har i samhället, både just nu och för lång tid framöver. Lika tveklöst är att kunskap och engagemang är vårt viktigaste vapen mot detta världsomfattande hot.

Det går inte en dag utan att vi påminns om klimathotet. Vi läser om det i tidningar, hör det på radio, ser det på TV. Och pratar om det på arbetet. Vi kan bli frustrerade för att vi inte vet om vi ska tro och vad vi ska tro. Vad innebär det här för mig och för mina barn? Vad kan vi göra åt det? Och vad kan jag göra? Vem ska jag vända mig till med alla frågor?

Så känner även våra barn och unga. De tar också del av informationen, de undrar precis som vi. Även de behöver någonstans att vända sig med sin oro och sina frågor.

För att möta ungdomars undran på ett konstruktivt sätt, och kunna svara på deras frågor och diskutera möjligheter, behöver våra nuvarande och kommande lärare vidareutbildas. Inte bara i kunskap om klimathotet, utan också i konsten att bemöta unga människors oro inför en framtid som kan verka väldigt oviss.

Därför måste regeringen satsa pengar på vidareutbildning - i ämnesutbildning för lärare i naturvetenskap, men också i form av bredare fortbildning för övriga lärargrupper.

Detta tillskott måste komma utöver de pengar för fortbildning skolan redan har blivit lovad och som det fattades beslut om innan- vi hade den kunskap om klimathotet vi har i dag.

Ju mer klimatfrågorna diskuteras bland oss vuxna, i medierna och på skolgårdarna, desto viktigare blir det att bemöta dem. Och eftersom varken klimathotet eller frågeställningarna kring det kommer att mattas av, snarare accelerera, är det lika bra att starta så snart som möjligt.

För att lyckas göra klimatfrågan konkret och hanterlig hos dagens unga har Lärarnas Riksförbund inlett ett samarbete med det femåriga miljöprojektet expeditionsverige.se.

Projektet utgår från tanken om att vi var och en måste komma till insikt om att allt hänger ihop, att vi är del av naturen och att naturen är en del av oss.

Expeditionsverige.se ska bland annat resultera i en långfilm, utbildningsmaterial samt en webbportal om vår egen miljö och natur. Förutom stödet från Lärarnas Riksförbund är Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Världsnaturfonden WWF med som samarbetspartners.

Vi hoppas och tror att både lärare och elever kan använda expeditionsverige.se för att inspireras och engageras. Genom att lära känna vår egen miljö, kan vi bidra till att förändra hela världen.

Det går att påverka klimathotet, vi kan förbättra och skydda vår miljö. Men för att vi ska lyckas krävs både kunskap och visioner. Vi måste skapa optimism bland våra ungdomar och ge dem redskap och kunskap för att hantera de utmaningar vi alla står inför. Därför måste regeringen prioritera fortbildningsfrågan och öronmärka - nya - pengar.

Om regeringen menar allvar med sitt arbete mot klimathotet måste den inse vikten av kompetensutveckling inom den svenska skolan. Med kunskap och förståelse kommer också idéer och handlingskraft.

Reinfeldt själv uttrycker att klimatet kan bli en stor ekonomisk möjlighet för Sverige och hela EU. Det låter bra, men det krävs mycket kunskap för att nå dit.

Om det ska finnas förutsättningar för Sverige att nå klimatmålen måste arbetet börja i skolan. Alla elever måste få en grundläggande och fördjupad utbildning i miljö- och klimatfrågor.

Vi menar att - till att börja med - alla elever inom högstadiet och gymnasiet ska utbildas till miljö- och klimatmedvetna medborgare. Det är cirka 400.000 ungdomar som då ska nås av en kvalificerad utbildning.

Därför måste regeringen skyndsamt satsa pengar på ny vidareutbildning för lärare. Vi behöver en massiv och medveten satsning för att nå snabba resultat.

Metta Fjelkner, Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mattias Klum, Naturfotograf och initiativtagare till expeditionsverige.selänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55