Låt staten styra skolan

Det finns ett starkt stöd för ett förändrat huvudmannaskap för skolan, skriver Lärarnas Riksförbunds företrädare i en replik till Lärarförbundet i Göteborgs-Posten. 

Lärarnas riksförbunds kongress beslutade i förra veckan att förbundet ska arbeta för ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. Målet är att garantera en likvärdighet i skolan, för elevernas skull.

Det är beklagligt att Lärarförbundet inte vill göra gemensam sak med oss. Man menar att vi i stället för att arbeta för ökat statligt ansvarstagande för skolan bör rikta uppmärksamheten på "viktiga och verkliga framtidsfrågor, som deras ordförande Eva-Lis Preisz skriver, tillsammans med bland andra arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vad är då viktiga frågor för Lärarnas riksförbund? För det första är det viktigt för oss att föra våra medlemmars talan, men också att eleverna får en likvärdig utbildning oavsett var i landet de bor.

Nyligen presenterades rapporten "Världens bästa skola". Rapporten visar bland annat att 81 procent av lärarna, 75 procent av föräldrarna och 63 procent av eleverna anser att alla elever inte har samma chans till en likvärdig utbildning. Av dem som har tagit ställning anser 89 procent av lärarna och 66 procent av föräldrarna att kvaliteten inom utbildningssystemet skulle förbättras om statens ansvar för skolan skulle öka.

Starkt stöd för förändring

Det finns således ett starkt stöd för ett förändrat huvudmannaskap för skolan. Därför driver vi denna fråga, medan det verkar som om Lärarförbundet hyser större respekt för arbetsgivarpartens och kommunpolitikernas åsikter.

Lärarnas riksförbund tar inte ställning redan nu till en färdig modell för hur ett ökat statligt ansvarstagande skulle kunna se ut. Ett första steg är en statlig utredning av kommunaliseringens effekter.

Vi ser därför med tillfredsställelse att socialdemokraternas Mona Sahlin i sitt tal på vår kongress öppnade för att kommunaliseringen borde kunna utredas, inte minst för likvärdighetens skull. Mona Sahlin sa: "Att säga nej till en utvärdering av ett så stort politiskt beslut känns inte rätt".

Världens bästa skola

Lärarnas riksförbund söker strid, skriver Preisz. Hon har rätt i det. Det gör vi för att vi vill ha världens bästa skola. Nu. Vi är beredda på strid för alla elevers rätt till en skola av högsta kvalitet. Vi har aldrig förbundit oss att stå bakom den reform som Lärarförbundet aktivt verkade för, men som vi strejkade mot 1989.

Det handlar inte om att vrida klockan tillbaka utan om att ta ansvar för skolan. Lärarnas riksförbund tar ett stort kliv framåt i och med detta kongressbeslut. Vi beklagar att Lärarförbundet inte verkar vilja följa med på färden. Någon irrfärd är det inte frågan om, som Preisz sade vi Lärarnas riksförbunds kongressöppning. Det är tvärtom en väg framåt för svenska skola.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
Sven-Olof Jern, ordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborg
Barbro Mannerås, vice ordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborg
Mats Sternbring, styrelseledamot Lärarnas Riksförbund, Göteborg


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55