Statsbidragen får inte tas från eleverna

Debatt apropå Klart nej till statlig skola Dagens Samhälle nr 20/08, sid 4—5. Vi driver denna fråga därför att våra medlemmar vill det. Vi lyssnar mindre på arbetsgivarpartens och kommunpolitikernas åsikter. Läs Metta Fjelkners artikel i Dagens Samhälle.

Efter att vi 13 maj gick ut med att förbundet ska driva frågan om ökat statligt ansvarstagande för skolan förblev det tyst från kommunpolitiskt håll. Jag välkomnar därför att man tar bladet från munnen i Dagens Samhälle nr 20. Vi behöver en diskussion och debatt om ansvaret för skolan.

Majoriteten av de cirka 200 kommunstyrelseordförande som svarat på Dagens Samhälles enkät säger, föga förvånande, att de vill att kommunerna behåller ansvaret för skolan. Ska det vara någon mening med självstyret måste en så viktig verksamhet som skolan styras lokalt.

Men nyligen fick vi, som menar att staten måste ta ett heltäckande ansvar för skolan, oväntat stöd från före detta skolministern (s) Ylva Johansson. "Kommunerna var faktiskt inte alls beredda att ta tag i skolans kunskapsuppdrag", sade hon vid ett frukostmöte i Kulturhuset i Stockholm den 20 maj. Och vi menar att alltför många inte klarar uppdraget än idag.

Vår egen enkätundersökning (maj 2008) bland 3 000 lärare, elever och föräldrar visar att det finns ett mycket starkt stöd för ett förändrat huvudmannaskap. Vi driver denna fråga därför att våra medlemmar vill det. Vi lyssnar mindre på arbetsgivarpartens och kommunpolitikernas åsikter.

Förbundet tar dock inte ställning nu till hur ett ökat statligt ansvarstagande skulle kunna se ut. Ett första steg bör vara en statlig utredning som granskar kommunaliseringens effekter, men även friskolereformens följder för likvärdigheten i skolan. Vi ser därför med tillfredsställelse att Mona Sahlin i sitt tal på vår kongress öppnade för att kommunaliseringen bör utredas, inte minst för likvärdighetens skull.

Lärarnas Riksförbund kan inte, och vill inte, vara med och ta ansvar för att det är kvalitetsskillnader för elever beroende på var de bor och vilken social bakgrund de har. Vi har länge krävt att kommuner ska vara skyldiga att anställa behöriga lärare för skolform och ämne. Vi har även krävt mindre grupper för dem som bäst behöver och den allra bästa undervisningen för dem som klarar mer än kamraterna.

Vårt mål är att staten ska ha full kontroll över att de beslut som fattas om skolan också får verkan i alla kommuner. Statsbidragen får inte tas från eleverna. Vi tar strid för alla elevers rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet.

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund