Det måste bli ett tydligt ansvar för skolan

Lärarnas Riksförbund beslutade på sin kongress i maj att driva denna fråga. Den lyftes också vid vårt seminarium i Almedalen. Då anslöt sig såväl socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet som moderaterna till en utredning av kommunaliseringen av skolan, och några ville också utreda även friskolereformen.

Frågan om ökat statligt ansvar för skolan har inte stått på den politiska agendan. Inte förrän Lärarnas Riksförbund på sin kongress i maj beslutade att driva denna fråga. Den lyftes också vid vårt seminarium i Almedalen. Då anslöt sig såväl socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet som moderaterna till en utredning av de stora skolreformerna. 

Den folkpartistiske utbildningsministern Jan Björklund, som själv är en anhängare av statlig styrning av skolan, kunde därmed utlova att en utredning ska tillsättas. En politisk nyhet och ett viktigt besked. Inte en kupp som påstås i Norra Skåne den 19 juli. Det första steget har tagits mot målet att få ett tydligare statligt helhetsansvar för likvärdigheten och kvaliteten i den svenska skolan. Hur historien slutar kommer vi alla att få se om några år. Det skulle inte förvåna om vi kommer se ett ökat statligt ansvarstagande för skolan. 

Jag hoppas att även Henrik Sjöholm — som felaktigt tror att Lärarnas Riksförbund bara talar om organisationsformer — vill delta i byggandet av framtidens skola. Den kommer inte se ut som 80-talets detaljreglerade skola. Den kommer bli något nytt. Vi vet att en utredning är något som politiker ganska lätt kan besluta om. Men vi vet också att en utredning är första steget mot en förändring. Lärarnas Riksförbund kommer att ligga på för att den kommande utredningen ska kunna bli en grund för en mer likvärdig och rättvisare skola. 

Det som gör mig rätt hoppfull om skolans framtid är att jag ser en kraftig självkritik från många socialdemokrater, som inser att något gick snett när man lämnade kunskapsspåret och lät skolan bli en lekstuga. Till och med tidigare skolministern Ylva Johansson sa vid ett frukostseminarium den 20 maj att "kommunerna klarade inte kunskapsuppdraget". Kan det bli tydligare än så? 

Moderaternas talesperson i skolfrågor, Margareta Pålsson, bör också tänka över att när hon mitt under en seminariedebatt vid politikerveckan i Almedalen säger att hon kan ställa sig bakom kraven på en utredning av skolreformerna, så förpliktigar det. Applåderna hon då fick borde få henne att förstå att man inte kan vända kappan efter vinden, utan måste stå fast vid det man säger! 

Det är alltså inte en "missuppfattning och ett önsketänkande", som hon tror det rör sig om från vår sida. Att sedan vare sig Henrik Sjöholm på Centerpressens Nyhetsbyrå eller moderaternas Margareta Pålsson delar Lärarnas Riksförbunds — och lärarkårens — åsikt att vi behöver en ökat statlig styrning och tydligare ansvar för skolan, är en annan sak. 

Lärarnas riksförbund anser att någon måste ta ansvaret för likvärdigheten och rättvisan i den svenska skolan. Alltför många kommunpolitiker klarar inte av ansvaret för kunskapsuppdraget. Alltför många vill bara skicka det ansvaret för skolan vidare, och exempelvis lägga skolan på entreprenad, eller sälja ut den. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund