Inte för svårt att starta friskolor

Skol-Sveriges största problem är inte brist på friskolor, utan att alla elever inte får en likvärdig utbildning av högsta kvalitet. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Corren. 

Publicerad

För två år sedan efterlyste Lärarnas Riksförbund ett moratorium när det gäller huvudmannaskapet för skolan och efterlyste i stället en statlig utredning som ska se över skolans likvärdighet.

Det är nämligen inte för svårt att starta friskolor i Sverige. Tvärtom, kanske. Enligt vår uppfattning måste det finnas en statlig myndighet, Skolverket, som kontrollerar kvaliteten samt dessutom en möjlighet för den ansvariga kommunen att säga sitt. 

Jag riktar och har riktat kraftig kritik mot kommunerna som huvudmän för skolan. Men det vore orimligt att kommunerna skulle fråntas möjligheten att säga ifrån om en kommun skulle få överetablering av skolor. I slutändan är det kommunen som med skattekronor måste ansvara för att alla elever får en skolgång i kommunen samt garantera en långsiktig planering.

Det bör inte bli lättare att starta en skola. Det är fel att ge just friskolor ett frikort att starta sin verksamhet. Det är inte en medborgerlig rättighet att starta skola. Däremot är det en rättighet för alla elever att få en likvärdig och mer rättvis skola av högsta kvalitet. Den rättigheten finns inte i dag. Lösningen på det problemet menar jag är att staten tar ett större ansvar för skolan i Sverige. 

Lärarnas Riksförbund anser att det behövs en ökad kontroll av skolan. Det behövs en tydlig statlig inspektion och tillstånd ska kunna dras in snabbare än i dag. 

Betty Malmberg och moderaterna borde lyfta fram att det viktiga är att utbildningen håller hög kvalitet, i stället för att så tydligt bara fokusera på friskolor. Bildandet av fler friskolor tycks vara ett självändamål. Vi kan inte acceptera att seriös kritik mot avknoppningshysterin — att kommunala skolor förvandlas till privata — viftas undan. Det är oansvarigt! 

Vi anser att kommunaliseringen av skolan på 90-talet var mycket olycklig. Bland annat därför att den var en förutsättning för otryggheten som råder inom skolan i dag där skolor läggs ned och säljs ut som vi aldrig sett tidigare. I stället för att bara vilja släppa friskolorna fria borde de moderata skolpolitikerna fundera över problemen det kommunala självstyret medför i skolan. 

Vi vill se ett ökat statligt ansvarstagande och en långsiktig finansiering som garanterar likvärdigheten och rättvisan i hela skolsystemet; både för kommunala skolor och för friskolor. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55