Statens ansvar för skolan måste bli tydligare

Vi som vill att skolan ska utvecklas och stärkas bör ägna oss åt är att komma fram till hur vi ska skapa världens bästa skola, en skola där eleverna får stora kunskaper. 

Lärarnas Riksförbund menar att mycket av det som regeringen gör är steg i rätt riktning: Fokus på kunskap, en satsning på lärarna genom ny lärarutbildning och ämnesfortbildning, en ny lärarlegitimation eller auktorisation, fler lektorer, tidig läsa-skriva-räkna-satsning, bättre inspektion och fokus på mer studiero.

Också oppositionen, bland annat socialdemokraterna, är på väg att tydligare än tidigare lyfta fram skolans kunskapsuppdrag, vilket är mycket bra. 

Givetvis ska de som debatterar skolan ha rätt uppgifter, även skol- och utbildningsministern. Skolan tjänar inte på vi blåser upp problemen större än vad de är. Men vi ska heller inte förminska problemen. 

Därför välkomnar jag den granskning av statistik om tillståndet i den svenska skolan som Skolverket fått i uppdrag att göra. Vi behöver en skoldebatt som inte väjer för vare sig de ljusa eller mörka nyanserna. 

Samtidigt är det för många lärare ointressant om Sverige har världens största ordningsproblem i skolan eller medelstora ordningsproblem. Förekomsten av till exempel hot och våld i skolan är oacceptabel. Fyra procent av våra medlemmar uppger att de drabbats av våld på sin arbetsplats, och åtta procent har blivit hotade. 

För lärare som möter kränkande språkbruk och skadegörelse eller rentav våld är det viktiga det som händer här och nu. Finns det en respekt för lärarna och skolan? Finns det en insikt i betydelsen av lärarens arbete? 

Vi måste lyckas hålla två bilder uppe på en och samma gång. Dels har vi en fantastisk lärarkår som kämpar för att klara sitt uppdrag och i stor utsträckning också gör det. Lärare och elever som tillsammans öppnar nya fönster till svindlande kunskaper och ser nya sammanhang. Men dels har skolan också stora problem med otillräckliga resurser för undervisningen och kunskapsuppdraget, med för få välutbildade lärare och för lite tid för eleverna. 

Rekordmånga elever blir inte behöriga till gymnasiet. Vi lärare kan inte vara nöjda med en skola som är halvdan eller där några får en fantastisk utbildning och andra en medioker eller rentav otillräcklig sådan. 

Lärarnas Riksförbund hävdar att vi måste få ett tydligt ansvarstagande för skolan från statligt håll. Vi vill se en statlig finansiell ram för skolan med lokal frihet, i stället för 290 olika små kommunala ramar och ännu fler varianter på skolkvalitet. 

Vi vill se en skola där inte föräldrarnas sociala och ekonomiska bakgrund avgör barnens möjlighet att lyckas. En rättvisare skola där vi lärare kan ägna mer än två minuter per elev i klassen. 

Det har framförts krav på en miljard mer till skolan per år. Fler har således sett samma problem som Lärarnas Riksförbund. Vi kräver dock att den utredning som utlovats först tillsätts och genomlyser konsekvenserna av kommunaliseringen, och de gångna 10—15 årens skola. 

När det väl är gjort vet man vad det årligen kommer att kosta att reparera skadorna. En miljard årligen kanske inte räcker, inte om man också vill att grundskolans och gymnasiets lärares löner ska höjas till nivåer som stämmer med deras ansvar och utbildning. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund