Betyg på lärare ger inte bättre skola

"Vi bör inte skuldbelägga en hel yrkeskår för politikernas och förvaltningarnas misslyckanden", skriver Trevor Dolan, forskare på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet i Sydsvenskan i dag. 

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (s), föreslår, inspirerad av SVT:s Klass 9A, ett nytt system där elever från årskurs 3 skall betygssätta sina lärare. Systemet introduceras på tio skolor i Malmö under våren 2009 för att sedan införas på samtliga skolor i kommunen under höstterminen 2009.

I dagens Sydsvenskan skriver Trevor Dolan, forskare på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, bland annat följande:

"En sådan modell har inte något som helst stöd i forskningen. Forskningen visar att det med all sannolikhet kommer att leda till en försämring av elevernas prestationer. Professor Dylan Wiliam vid Institute of Education, University of London, är en av världens främsta experter inom forskning om utvärdering. Jag har varit i kontakt med honom för att ta del av hans synpunkter på Reepalus förslag.

Han menar att om sådana utvärderingar används vid löneförhandlingar eller utvecklingssamtal med rektor så är de "incredibly stupid", alltså, otroligt korkade.

Han anser att oavsett hur resultaten används kommer systemet att resultera i en situation där lärare delar ut enklare läxor, ger högre betyg och undviker att satsa på elever med inlärningssvårigheter."

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55