Utvärdering — inte betygssättning

Malmöförslaget att låta elever betygsätta lärarna är ett lågvattenmärke i skoldebatten, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Jag vänder mig mot att elevers berättigade utvärdering av lärare skall innebära betygssättning. Att som Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, föreslå att tredje- och fjärdeklassare i Malmö skall sätta betyg på sina lärare är ett lågvattenmärke i skoldebatten. Det är för mig obegripligt att en framstående socialdemokrat som är emot betyg i tredje och fjärde klass föreslår detta.

Reepalus förslag är ännu ett exempel på att det finns en annan syn på läraryrket, jämfört med andra tjänstemannayrken. Självklart skall lärare liksom andra yrkesgrupper utvärderas. Det görs varje dag. Men det är stor skillnad på en seriös utvärdering som skall leda till bättre undervisning och det som lokala politiker nu ser framför sig när man talar om att betygsätta lärare.

Jag ställer mig frågande till varför ansvariga för skolan, som Reepalu och andra, på detta vis framhärdar i att lärare måste sär-granskas jämfört med andra yrkesgrupper. Men kanske har vi här en liten pusselbit och förklaring till att många kommunpolitiker visat en sådan ovilja att lönesätta lärare efter insats och betydelse?

När Reepalu populistiskt talar om att "den lärare som är fjäskig får inte bra betyg" ger han en fördomsfull och felaktig bild av lärare. Det är tydligt att han inte vet mycket om skolans verklighet.

Förslaget är också kommet ur att Reepalu råkat se en serie på TV, Klass 9 A, som på ett lysande sätt visade hur skolan skall arbeta och även arbetar. Duktiga lärare som får rätt förutsättningar med tid, fokusering och uppmärksamhet samt stöd från skolans ledning.

Tyvärr tycktes inte Reepalu veta hur Johannesskolan i Malmö fungerade och vilka problem den hade innan skolan blev känd i TV. Detta är betecknande för intresset för skolan från alltför många kommunpolitiker.

När nu också forskarna slår fast att Reepalus förslag är "ett recept för försämrade elevprestationer" är det något som Malmös kommunpolitiker måste lyssna på. När världens främsta experter inom forskning om utvärdering bestämt underkänner detta förslag, som den svenske skolforskaren Trevor Dolan berättar om i Sydsvenskan den 27 oktober, kan det inte ignoreras.

Att som Dolan påpekar försöka skuldbelägga en hel yrkeskår för politikernas och förvaltningarnas misslyckanden är inte rätt väg.

Jag är också förvånad över att en representant för socialdemokraterna, som inte vill ha tidiga betyg i tredje och fjärde klass, nu anser att dessa elever är kapabla att sätta betyg på sina lärare. Betyg som i sin tur kan vara till grund för medarbetarsamtal och lönesättning.

Att låtsas som om vem som helst kan sätta betyg är att undergräva lärares ledarskap. Däremot är det givetvis viktigt att elever får utvärdera kurser och moment i samarbete med lärarna. Det är inget som skrämmer lärare, det är en del av yrket.

En lärare behöver elevernas förtroende som ett medel för att nå målet att eleverna skall få kunskap och självförtroende. Men att bedöma är ingen rättvisefråga utan ett professionellt ansvar.

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55