Kommunerna klarar inte ansvaret för skolan

Lärarnas Riksförbund varnade redan i höstas att regeringen måste skapa en skolakut. Den ekonomiska krisen slår hårt mot kommunerna. Om de inte får nya riktade statsbidrag hotas kvaliteten i skolorna. Det skriver Metta Fjelkner och Sonja Åström i Norrbottens Kuriren. 

Publicerad

Många lärare sägs upp i kommuner runtom i Sverige. Nu är det aktuellt med nya varsel i bland annat Luleå. Här varslas ytterligare 150 lärare, trots att man redan i höstas varslade 250 anställda i kommunen.

Den ekonomiska krisen visar sig nu bli djupare än många beräknat. Sveriges Kommuner och Landsting har reviderat ned sin skatteprognos ytterligare. Nu är det viktigt att politikerna på alla nivåer vågar värna kärnverksamheter och vågar prioritera. Det ser vi tyvärr lite av. I exempelvis Luleå är varslen så stora att vi menar att kvaliteten i skolan inte längre kan upprätthållas.

Eleverna drabbas

Lärarnas Riksförbund såg tidigt farorna som hotar skolans kvalitet och kontinuitet. Dels de tillfälligt minskade elevkullarna, dels fler friskolor och så den kraftigt försämrade ekonomiska situationen med krisen i det finansiella systemet. Därför krävde vi redan i höstas inrättandet av en skolakut. Men vi konstaterar att regeringen valt att vara passiv.

Eleverna fick betala ett högt pris för 90-talskrisen med större klasser och lärarlösa lektioner och en allmän nedrustning av skolan. Därmed blir det svårare för eleverna att uppnå de fastställda målen. Om det inte sker kraftfulla satsningar på skolan kommer Sverige att fortsätta falla i kommande kunskapsmätningar.

De som behöver mycket stöd kommer inte få den hjälp de har rätt till. Men inte heller kommer de elever som har förutsättningar att gå långt kunna lyckas nå sin gräns. Det verkliga resultatet av dessa försämringar kommer vi inte att se i dag, utan långt senare.

Samtidigt vet vi att exempelvis Luleå kommun i stället satsar på bygget av en stor hockeyarena, samt nya vägbyggen. Det visar vilka prioriteringar kommunpolitikerna gör. Man väljer att inte satsa på skola och utbildning.

Budgetposter är ett uttryck för politiska prioriteringar och den frågan man måste ställa sig är vilken kvalité ansvariga politiker vill ha på den kommunala skolan. Lärarna känner ilska, frustration och vanmakt när man ser kommunen använda lärarna och skolan som en budgetregulator. Det är inte acceptabelt.

Fler varsel

72 procent av Lärarnas Riksförbunds kommunombud i Norrbotten anser att de ekonomiska framtidsutsikterna ser dystra eller mycket dystra ut. Stora varsel bland lärarna väntas att bli aktuella i hälften av Norrbottens kommuner utöver de neddragningar som redan gjorts. Situationen är värre i Norrbotten än i övriga landet.

Stora varsel av lärare har förekommit förut men skillnaden idag är att de i allt större utsträckning leder till uppsägningar. Detta är ohållbart.

Vid en regional konferens för ombud från Norrbotten och Västerbotten har det framkommit att det som nu drabbar Luleås skolor även är en realitet i övriga kommuner i de två nordligaste länen.

Informationsmöten

Lärarnas Riksförbund har bjudit in samtliga medlemmar i Luleå till en manifestation mot nedskärningarna inom skolan samt informationsmöte den 26 februari i Luleå.

De kommande åren behöver många skolor rekrytera lärare eftersom stora pensionsavgångar väntar. Lärarnas Riksförbund anser att kommunerna borde satsa på skolan för att behålla kvalitet och kontinuitet. Dessutom måste staten nu öka de riktade bidragen till kommunerna för att garantera att de inte går till andra verksamheter.

Kommuner som satsar på vägbyggen eller idrottsarenor istället för på skolan har inte visat sig kunna ansvara för utbildning av sina invånare.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Sonja Åström, 2:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55