Rektorer måste lära sig sätta individuell lön

Läraryrket blir allt mindre ekonomiskt attraktivt för varje ny ungdomskull. Lön och villkor som lärare erbjuds i den svenska skolan är för dåliga. Skolans huvudmän och rektorer måste satsa på att lära sig sätta individuell lön. 

Svensk skolan måste få rektorer som inte bara lönesätter grupper utan istället förmår sätta individuella löner på sina medarbetare, lärare samt studie- och yrkesvägledare. Varje rektor ska veta vad den enskilde presterar. Tyvärr ser det inte ut så i dag. 

Just nu pågår Nordiska skolledarkongressen i Göteborg. Ledarskapet är viktigt för att lyfta den svenska skolan ytterligare. Men centralt för rektor är att också klara av att sätta rättvisa individuella löner på skolans viktigaste resurs för att eleverna verkligen skall nå målen — lärarna. Det har man inte klarat. Den senaste lönestatistiken visar att svenska lärare ligger långt ner i löneligan. Lärares löner ligger ofta långt under en sopåkares. 

Svag löneutveckling för lärare i Göteborg

I dag presenterar Lärarna Riksförbund nya siffror över löneläget för lärare i Göteborg i förhållande till riksgenomsnittet för 2008. Det visar sig att löneläget och löneutveckling ligger klart under snittet. För hela riket är lönepåslaget 3,8 %. För Göteborg är det 3,4 %. 

Inom OECD placerar vi oss på 23: e plats. De svenska lärarlönerna måste höjas med mellan 10 och 13 procent för att komma i nivå med Norge, och lyftas med mellan 25 procent och 16 procent för att nå upp till Finlands lärarlöner. För att hålla jämna steg med Danmark måste de höjas med mellan 26 och 46 procent. Och för att ligga lika med exempelvis lärarna i Tyskland måste de höjas med hela 63 procent! 

Skolan är avgörande för välfärdsutvecklingen, då är de svenska lärarlönerna en samhällsfara. Vårt lands möjlighet att bibehålla konkurrenskraft är beroende av en hög kvalitet på utbildningen. Men Skolverkets senaste sammanställning av internationella studier mellan 1991 och 2007 visar att svenska elevers kunskaper, både i absoluta tal och i jämförelse med elever i andra länder, har sjunkit. 

Kommunerna måste ta på sig ett stort ansvar för den sjunkande trenden när det gäller elevernas resultat. Och kommunerna måste ta på sig det fulla ansvaret för att Sveriges lärare hamnar på 23:e plats i OECDs löneliga! 

Den bästa skolan måste ha de bästa lärarna

Lärarnas Riksförbund anser att det behövs ökat fokus på lärares undervisning och på att fler ska vilja välja vårt yrke. Skolan missar tyvärr många ämnen till duktiga och kunniga lärare. 

Om det inte sker kraftfulla satsningar på skolan - inklusive höjda lärarlöner - kommer Sverige att fortsätta falla i kommande kunskapsmätningar. Vi måste få de bästa och mest lämpade välja läraryrket. 

Läraryrket måste bli minst lika attraktivt som i konkurrentländerna. Här behöver vi samarbeta med kunniga skolledare och skolchefer. Skolledare måste ges större möjligheter att höja lärarnas löner. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund

  

Sven Olof Jern, ordförande Lärarnas Riksförbund i Göteborg 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55