Låga lärarlöner skadar Sverige

Läraryrket blir ett allt mindre attraktivt val för varje ny ungdomskull. Lön och villkor som lärare erbjuds i den svenska skolan, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi, är för dåliga. Skolans huvudmän och rektorer måste satsa på att lära sig sätta individuell lön. Om vi inte kan få de bästa att söka sig till läraryrket skadas skolans och landets framtid. 

Den senaste lönestatistiken visar att svenska lärare ligger långt ner i löneligan. Inom OECD placerar vi oss på 23:e plats! Det är långt under alla våra nordiska kollegors löner. Vår genomgång visar att de svenska lärarlönerna måste höjas med mellan 46 och 26 procent för att komma i nivå med Danmarks och lyftas med mellan 25 procent och 16 procent för att nå upp till Finlands lärarlöner. För att hålla jämna steg med Norge måste de höjas med mellan 10 och 13 procent och för att ligga på samma nivå som exempelvis lärarlönerna i Tyskland måste de höjas med hela 63 procent!

Detta förhållande skadar givetvis skolans och landets framtid. Sveriges möjlighet att i längden utvecklas väl och bibehålla konkurrenskraft och välfärd är beroende av en hög kvalitet på utbildningen, på alla nivåer, samt att vi kan locka meriterade studenter till lärarutbildningarna. 

Nyligen visade Skolverket en sammanställning av internationella studier mellan 1991 och 2007 där de svenska elevernas kunskaper, både i absoluta tal och i jämförelse med elever i andra länder, har sjunkit överlag. De allt sämre resultaten har sin början i skolans kommunalisering och det faktum att många icke behöriga har undervisat som lärare sedan kommunerna fick ansvaret för skolan i början av 1990-talet. 

Den bästa skolan måste ha de bästa lärarna! I vår rapport "Vem blir vad — och varför?" framgår det att många blivande jurister, läkare och socionomer övervägt att bli lärare, men valt bort det. Den låga lönen är ett tungt vägande skäl. 

Om det inte sker kraftfulla satsningar på skolan — inklusive höjda lärarlöner — kommer Sverige att fortsätta att falla i kommande kunskapsmätningar. Den utvecklingen vi ser måste hejdas. Vi måste få de bästa och mest lämpade att välja läraryrket. 

Lärarnas Riksförbund hävdar att de betydande förändringarna som måste genomföras när det gäller lärarnas lönevillkor, kommer att kräva ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan. Det kommunaliserade huvudmannaskapet för skolan försvårar eller omöjliggör att problemen åtgärdas. 

Det finns ingen stark drivkraft för en kommunal eller en privatägd fristående skola att förbättra lärarlönerna och öka lönespridningen. Tvärtom ligger det snarare i lokala arbetsgivares intressen att motverka en sådan utveckling. Endast staten, som har ansvaret för hela landets förutsättningar till en god utveckling, kan ta ansvaret för att vrida utvecklingen rätt i dessa frågor. 

Lärarna kommer inte under nästa avtalsrörelse att acceptera att de vackra lovorden om skolans betydelse inte följs av rejäla lönepåslag för de välutbildade, erfarna och duktiga lärarna. Detta kan inte fortgå! Det klarar inte Sverige och det klarar inte landets lärarkår. 

Metta Fjelkner ordförande för Lärarnas Riksförbund 

Roger Sevedstam distriktsordförande LR Kalmar län