Kommunerna klarar inte skolan

Skolans likvärdighet måste förbättras och resurserna garanteras. Regeringens förslag om nya regler för bidrag till friskolor kommer dock för tidigt. Huvuddragen i regeringens idé för att få likvärdiga regler för friskolor är bra, men kommer i helt fel ordning. Vi hade föredragit om regeringen först tillsatt en utredning av kommunalisering av skolan och även granskat utfallet av friskolereformen. Först därefter bör man titta på hur finansieringsmodellerna ska se ut. 

Skolans likvärdighet måste förbättras och resurserna garanteras. Regeringens förslag om nya regler för bidrag till friskolor kommer dock för tidigt. Huvuddragen i regeringens idé för att få likvärdiga regler för friskolor är bra, men kommer i helt fel ordning. Vi hade föredragit om regeringen först tillsatt en utredning av kommunalisering av skolan och även granskat utfallet av friskolereformen. Först därefter bör man titta på hur finansieringsmodellerna ska se ut. 

Transparanta regelverk är bra. Men istället för att lappa och laga innan man har helhetsbilden klar, hade vi hellre sett att regeringen - för Sveriges elevers skull - hade fått fakta på bordet om den olikvärdiga skolans problem. Det är fel att, innan man utvärderat friskolereformen och kommunaliseringen, nu göra förändringar av bidrag och finansiering. Först måste Jan Björklund tillsätta den utredning av kommunaliseringen han lovat - och som han har stöd för i oppositionen! 

Långsiktigheten måste säkras för den nationella skolan - och då räcker det inte med diverse justeringar av skolpengen. De tre delarna i den livsfarliga mix som nu hotar svensk skola är: Vikande elevunderlag; friskolor som konkurrerar och försvårar kommunernas planering; samt inte minst lågkonjunktur och finansiell kris. 

Jag vägrar gå med på att kommunerna ännu en gång använder skolan som budgetregulator. I den ekonomiska krisen står Sverige oerhört sårbart inför framtidens utmaningar, som kräver att vi kan konkurrera med kunskap och kvalitet i en globaliserad värld.

Vi måste ta tag i det verkligt stora problemet i svensk skola idag, nämligen en minskande rättvisa och likvärdighet med stora kunskapsklyftor. Många elever får bra betyg och når kunskapsmålen, men över elva procent klarar inte gymnasiebehörighet från grundskolan. Närmare trettio procent av eleverna som lämnar gymnasiet utan behörighet och betyg för högre studier. 

Att lappa och laga i systemet håller inte. Vi uppmanar alla som bryr sig om den svenska skolan att höja rösten. Elevernas rätt till undervisning av hög kvalitet måste försvaras och värnas. 

Redan i dag tar staten ett ansvar för skolan genom lagstiftning, direktiv och inspektioner. Men det som behövs för att detta ska fungera väl är riktade statliga bidrag, det vill säga på allvar öronmärkta pengar till skolan, eller garantera resurser. 

Vi kräver att politikerna tar den ekonomiska krisen på allvar ur ett elevperspektiv och att man visar ansvar för skolan så att alla elever får en rättvis och likvärdig skola. Lärarnas Riksförbund kräver att kommunaliseringen av skolan måste utvärderas och att tydliga sektorsbidrag för skolan införs. Endast så kan vi säkra den svenska skolan. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55