Mönstret kan brytas

Skolan är avgörande för hur jämställdheten ska utvecklas i vårt land. I skolan lägger vi grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och människovärde ser ut. Det skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande, i en debattartikel inför 8 mars, Internationella kvinnodagen. 

I ett jämställt Sverige ska vi förhoppningsvis lämna den situation som vi har i dag och som beskrevs av Skolverket tidigare i veckan och där de svagaste och avvikande blir utsatta och mobbade. I ett jämställt samhälle har också kvinnor och män samma makt att forma samhället och sina egna liv. Deras värderingar, erfarenheter och förmågor har samma vikt.

Vi som läser detta vet förmodligen att vägen till detta jämställda samhälle är lång. Vi tar små steg men mycket återstår att göra — och här har lärare en viktig roll. Lärare kan medverka till att bryta den verklighet som SCB beskriver i följande citat: 

"Kvinnor kombinerar betalt arbete med vård av hem och barn; män kombinerar betalt arbete med politiskt, ekonomiskt och fackligt engagemang." 

Det är en ordning som är vare sig rättvis eller bra för Sverige. 

Genom att hjälpa flickor och pojkar kan vi i skolan utgöra motvikten till de strukturer som dröjer kvar och där kvinnor inte värderas lika med män, där kvinnor inte avancerar och gör karriär som män. 

Som lärare är det viktigt att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv. Vi lärare är de viktigaste aktörerna för ett Sverige med jämställdhet. Genom våra yrkesetiska principer jobbar vi med att konkret lyfta fram exempel på vilka situationer lärare ställs inför i klassrummet och på skolgården i mötet med eleverna. 

Våra studie- och yrkesvägledare är här en nyckelgrupp. Det är de som skall vägleda elever till vidare studier och yrkesliv. Deras roll är svårt underskattad. Det är de som ska ge råd och vägleda till yrken/utbildningar för alla som ska vidare till gymnasiet eller vidare från gymnasiet till högskola eller yrkesutbildningar. Genom deras arbete kan elever ledas till ett framtida yrkesliv som passar dem som individer, utan hänsyn till kön. 

Inom Lärarnas Riksförbund driver vi projektet Lärare/ombud/förälder. Genom detta vill vi arbeta för att inte bara äldre skall kunna bli ombud på lokal och central nivå. Vi menar att vi som facklig organisation, med särskilt ansvar för att medlemmar i sitt dagliga arbete skall motverka könsskillnader, har ett extra och särskilt stort ansvar att leva som vi lär. 

Vi menar allvar att fler ska kunna förena yrkesliv med privatliv men också att fler ska kunna engagera sig i fackliga och i professionsfrågor, för att utveckla yrket. 

Vi vill göra det möjligt att fler unga lärare också kan och vill engagera sig fackligt. Men de måste både klara av sitt jobb och sitt föräldraskap. Samtidigt vill vi att de skall vara ombud för Lärarnas Riksförbund, centralt och lokalt. Vi kommer att noga följa vårt eget arbete. 

Jag menar att det är avgörande att vi som lärare och studie och yrkesvägledare arbetar målmedvetet inom detta område. Vi har som överordnat mål och ambition att våra medlemmar kan vara den avgörande faktorn för att unga tjejer och killar söker sig till utbildningar som bryter könsmönstret. 

Vi måste utmana pojkars syn på manlighet, men också utmana flickors syn på kvinnlighet. Vi måste våga möta våra egna normer i vuxenvärlden och hjälpa till att öppna dörrar till en bättre framtid för våra unga. 

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund