Behåll gymnasiets estetiska program

I förslaget till ny gymnasieskola ska det estetiska programmet försvinna och i stället införs programmet för estetik och humaniora. Vi kräver både ett program för estetik och ett program för humaniora, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund i Göteborgs-Posten. 

"Begränsa inte dina barns lärdom till din egen, ty de är födda i en annan tid", säger ett hebreiskt ordspråk. Det är kloka tankar som vi bör ta fasta på när vi står i begrepp att omstöpa gymnasieskolan.

De ungdomar som kommer att få sin utbildning i den nya gymnasieskolan kommer att vara verksamma till mitten av 2000-talet. Hur kommer samhället att se ut under tiden fram till dess? Vad vet vi i dag om hur de bör vara rustade för sina kommande uppgifter? Ja, vi kan nog vara ganska säkra på att de behöver både ämneskunskaper och olika kompetenser för fortsatt utbildning och arbete.

Gymnasieutbildningen ska ge ungdomarna ett stort mått av bildning som kan leda till att utveckla kulturella intressen i vuxenlivet. Vi måste se till att skapa en undervisningsmiljö där eleverna får diskutera, reflektera och analysera olika kunskapsområden. De bör i många olika sammanhang få utlopp för ett kreativt tänkande.

Vissa hjärnforskare pekar på att om vi människor stimuleras att varva teoretisk aktivitet med praktisk-estetisk, hjälper detta oss att lösa teoretiska problem på ett bättre sätt. I det förslag till ny gymnasieskola som presenterades under våren 2008 föreslås att det estetiska programmet försvinner och i stället uppstår programmet för estetik och humaniora. Lärarnas riksförbund kräver nu i stället både ett program för estetik och ett program för humaniora.

Vi anser att de olika estetiska ämnena skulle få alltför litet utrymme inom det föreslagna programmet för estetik och humaniora. Inom dagens estetiska program ryms både estetiskt lärande och estetisk orientering som gemensamma ämnen för alla elever på programmet och utgör 150 poäng. Detta måste jämföras med att eleverna på det föreslagna programmet endast skulle få en gemensam kurs i estetiskt lärande på 50 poäng.

Våra lärare kan också vittna om att de estetiska ämnena betyder oerhört mycket för elevers utveckling och mognad - och därmed deras lärande och kunskapsinhämtning.

Kreativt tänkande

Alla elever - såväl de som tänker sig en mer teoretisk utbildning som de som tänker sig en mer praktisk inriktning - behöver stimulans för ett kreativt tänkande. Det handlar om bildning. Vi menar också att det måste vara tydligt att även eleverna på yrkesprogrammen ska få nödvändiga kärnämnen, för den som vill välja att läsa vidare på högskola/universitet. Gymnasieskolan ska inte ha några återvändsgränder, utan det ska alltid finna möjlighet att läsa till. Därför måste också regeringen satsa på att bygga ut komvux för att det livslånga lärandet ska bli en verklig möjlighet.

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55