Ta ställning för skolan

Lärarnas Riksförbund har frågat 3 000 väljare om deras åsikter i en rad skolpolitiska frågor. Fyra av tio säger att de skolpolitiska frågorna kan avgöra vilket parti de faktiskt kommer att rösta på, vilket tyder på att skolan än en gång kommer bli en av de viktigaste politiska frågorna i valrörelsen. Det skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund och Fredrik Abrahamsson, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Kronoberg i en debattartikel i Smålandsposten. 

Lärarnas Riksförbund har frågat 3 000 väljare om deras åsikter i en rad skolpolitiska frågor. Fyra av tio säger att de skolpolitiska frågorna kan avgöra vilket parti de faktiskt kommer att rösta på, vilket tyder på att skolan än en gång kommer bli en av de viktigaste politiska frågorna i valrörelsen, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund och Fredrik Abrahamsson, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Kronoberg.

Trots att skollagen slår fast att all utbildning i Sverige ska vara likvärdig anser 89 procent av väljarna att den svenska skolan inte är likvärdig. 51 procent anser att likvärdigheten skulle förbättras om statens ansvarstagande för skolan ökade. Hela 73 procent anser att staten bör finansiera skolan. Endast 28 procent anser att kommunerna ska kvarstå som huvudfinansiärer för skolan. Detta står i bjärt kontrast till de budskap som hörs i debatten och där många kommuner vägrar se behovet av förändring. 

60 procent anser att fri-stående skolor har en positiv inverkan på det svenska utbildningssystemet. Däremot anser endast 13 procent att ägarna, i enlighet med dagens lagstiftning, själva ska bestämma hur vinsten ska disponeras. 54 procent av väljarna menar att eventuell vinst från fristående skolor ska återinvesteras i skolan och 29 procent att vinsten ska återbetalas till kommunen. 

Kommunaliseringen av skolan var ett misstag och vi kräver att konsekvenserna utreds omgående. I samband med detta bör även friskolereformen utvärderas. Kommunerna kommer även i framtiden ha en viktig roll att fylla när det gäller skolan. Däremot måste de övergripande förutsättningarna för skolan garanteras av staten. Det går inte, som i dag, att utkräva att 290 helt olika kommuner med helt olika förmåga och engagemang ska kunna bedriva en likvärdig skola. 

Lärarnas Riksförbund har nyligen visat att kommuner i stor utsträckning varslar lärare och att dessa varsel i högre utsträckning än tidigare leder till uppsägningar. 

I 75 procent av kommunerna ser de ekonomiska framtidsutsikterna dåliga eller mycket dåliga ut. Det är troligt att trenden kommer att förstärkas genom sviktande kommunalt skatteunderlag under 2010. Även väljarna oroas över att den kommande lågkonjunkturen kommer att drabba skolan negativt. 68 procent befarar att lågkonjunkturen kommer att medföra minskade resurser till skolan. 

Den röd-gröna oppositionen har ännu inte börjat formera en gemensam skolpolitik, så vi lärare frågar oss vad som kommer hända med skolan om de får makten efter valet 2010. Samtidigt finns det en stor osäkerhet om hur den borgerliga alliansen ska fortsätta sin gemensamma skolpolitik när alla reformer har sjösatts om de får förtroendet att fortsätta styra landet. 

För skolans skull kräver vi att såväl de två riksdagsblocken som de enskilda partierna redan nu presenterar en egen vision för skolan efter 2010, både på nationell och på kommunal nivå. Vår undersökning visar en överraskande stor enighet hos svenska folket i skolfrågor. Nu stundar sanningens minut: ska de politiska partierna företräda folkets åsikter i skolfrågor och ställa sig på samma sida som sina väljare? 

Metta Fjelkner 

Fredrik Abrahamsson 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55