Lärare bör söka jobb i Danmark

Lärarbristen i Danmark kan bli räddningen för varslade svenska lärare. Lärarnas riksförbund uppmanar nu sina medlemmar att söka jobb i Danmark. Där är också månadslönen för lärare mer än tiotusen kronor högre än i Sverige, skriver Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

I Sverige skär kommunerna ner på skolan. Den ekonomiska krisen har knappt hunnit blåsa sina första pustar av ekonomisk kyla förrän lärare varslas i mängder.

Varselstatistik från Lärarnas Riksförbund visar att över tusen lärare varslats och att krisen leder till besparingar som drabbar skolan och eleverna hårt.

Men i vårt grannland Danmark är det annorlunda. Där skapar en pensionsboom och ökat elevunderlag istället lärarbrist. Redan nu har danska gymnasier ett underskott på lärare.

Under de kommande fem åren saknas det 2 500 lärare och därtill krävs det ytterligare cirka tusen för att klara de växande elevkullarna. Därmed behövs det 3 500 nya lärare i Danmarks gymnasieskolor, lärare som inte finns till hands i dag.

Med tanke på att man i Sverige varslar och sparkar lärare för att få ihop den kommunala budgeten så finns ett gyllene läge för alla svenska lärare som känner att det nu är nog.

Jag tvekar inte att rekommendera de medlemmar som nu varslas och hotas av uppsägning att söka sig över Sundet. Om man är nyutbildad lärare från, säg, lärarhögskolan i Malmö och har möjlighet att fräscha upp danskan med ett års studier så finns inga skäl att tveka.

Enligt Lärarnas Riksförbunds senaste jämförelser är månadslönerna mer än tiotusen kronor högre i Danmark. Dessutom talas det i dag om att man i Danmark kan komma att locka lärare med ett rekryteringstillägg på flera tusen kronor i månaden.

De danska myndigheterna oroar sig nämligen — till skillnad från svenska kommunala utbildningspolitiker — för att bristen på utbildade och kvalificerade lärare hotar att sänka undervisningskvalitén.
Man vill inte förlita sig på outbildade och tillfälligt anställda vikarier i den danska gymnasieskolan. Med de extra påslagen kommer avståndet till de svenska lärarlönerna att öka ytterligare.

Lärarnas riksförbund har varnat för att det alltför låga löneläget för svenska lärare skadar skolans och landets framtid. Nu kan det bli verklighet. Den som delar synen på betydelsen av en bra skola för välfärdsutvecklingen måste anse att de låga svenska lärarlönerna utgör en samhällsfara.

Vårt mål är tydligt: Läraryrket måste bli minst lika attraktivt i Sverige som i konkurrentländerna. Vi måste ha minst lika goda arbetsvillkor, minst lika bra relativt löneläge, och minst lika hög rankning.

Staten måste också ta större ansvar för skolan. Lärarnas riksförbund hävdar att det kommunaliserade huvudmannaskapet för skolan försvårar eller omöjliggör att problemen åtgärdas. Endast staten, som har ansvaret för hela landets förutsättningar till en god utveckling, kan ta ansvaret för att vrida utvecklingen rätt i dessa frågor.

Det måste finnas en vilja från både kommunala och privata huvudmän att värdera lärarna högre. I Sverige sammanfaller dessutom kommunaliseringen med avregleringen av lärares arbetstid. I Danmark genomfördes, för snart femton år sedan, en liknande förändring som i Sverige, gällande lärares arbetstid.

Men i Danmark råder sunt förnuft. När arbetsgivarna insåg att förändringen ledde till en pedagogisk utförslöpa hade de kurage nog att ingripa. I den danska skolan är nu undervisning ett återupprättat begrepp och lärarna kan koncentrera sig på att utveckla undervisningen för att eleverna skall kunna nå bättre resultat. Det vore av flera skäl välgörande om ledningen för Sveriges kommuner och landsting kunde göra en resa över Sundet.

Situationen är en realitet. Det handlar inte om tomma hot. Danmark behöver fler utbildade lärare. Sverige har välutbildade lärare.

Om inte skolans huvudmän förmår visa att svenska lärare behövs i Sverige så finns det ingen anledning att tveka.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55