Lärarna viktiga i klimatarbetet

Många lärare behöver vidareutbildas för att kunna ge eleverna en fördjupad miljöutbildning och göra klimatfrågan konkret, skriver Metta Fjelkner och Mattias Klum i Norra Västerbotten. 

Klimathotet och miljöutvecklingen är den absolut viktigaste fråga vi har i samhället, både just nu och för lång tid framöver. Lika tveklöst är att kunskap och engagemang är vårt viktigaste vapen. Lika tveklöst är att kunskap och engagemang är vårt viktigaste vapen mot detta världsomfattande hot.

Det går inte en dag utan att vi påminns om klimathotet. Vi läser om det i tidningar, hör det på radio, ser det på tv. Och pratar om det på arbetet. Vi kan bli frustrerade för att vi inte vet om vi ska tro och vad vi ska tro. Vad innebär det här för mig och för mina barn? Vad kan vi göra åt det? Och vad kan jag göra? Vem ska jag vända mig till med alla frågor?

Så känner även våra barn och unga. De tar också del av informationen, de undrar precis som vi. Även de behöver någonstans att vända sig med sin oro och sina frågor.

För att möta ungdomars undran på ett konstruktivt sätt, och diskutera möjligheter, behöver nuvarande och kommande lärare vidareutbildas. Inte bara i kunskap om klimathotet, utan också i konsten att bemöta unga människors oro inför en framtid som kan verka väldigt oviss.

Vi vill att regeringen satsar på vidareutbildning — i ämnesutbildning för lärare i naturvetenskap, men också i form av bredare fortbildning för övriga lärargrupper. Ju mer klimatfrågorna diskuteras bland oss vuxna, i medierna och på skolgårdarna, desto viktigare blir det att öka kunskapen. För att lyckas göra klimatfrågan konkret och hanterlig hos dagens unga har Lärarnas Riksförbund inlett ett samarbete med det femåriga miljöprojektet Expeditionsverige.se.

Expeditionsverige.se ska bland annat resultera i en långfilm, utbildningsmaterial samt en webbportal om vår egen miljö och natur. Förutom stödet från Lärarnas Riksförbund är bland andra Naturskyddsföreningen med som samarbetspartners.

Projektet utgår från tanken om att vi var och en måste komma till insikt om att allt hänger ihop, att vi är en del av naturen och att naturen är en del av oss. Samarbetet är viktigt för lärarnas kompetensutveckling och fortbildning.

Många lärare ser tyvärr att inte arbetsgivarna vill satsa på utvecklande lärarfortbildning. I samarbetet med Expeditionsverige.se får våra lärare dock en kvalitativ fortbildning. Dessutom får lärarna nya uppslag till lektioner så att de ännu bättre kan lyfta klimatfrågan i sin undervisning.

Vi hoppas och tror att både lärare och elever kan använda Expeditionsverige.se för att inspireras och engageras. Genom att lära känna vår egen miljö, kan vi bidra till att förändra hela världen.

I år genomförs föreläsningar på 17 platser runtom i landet. På detta sätt vill vi gemensamt att besökarna, eleverna och lärarna inspireras att bli miljöskyddare. I dag i Skellefteå anordnas två föreläsningar och bildvisning på Nordanåteatern och i Forumsalen på Campus. Budskapet är enkelt. Genom att lära känna vår egen miljö kan vi bidra till att förändra hela världen. Det går att påverka klimathotet, vi kan förbättra och skydda vår miljö. Men för att vi ska lyckas krävs både kunskap och visioner.

Vårt gemensamma mål är att nå våra ungdomar för att öka intresset för Sveriges natur och miljö och för att i förlängningen höja kunskapsnivån i miljö- och klimatfrågorna. Vi vill engagera, entusiasmera och väcka eftertanke.

Om det ska finnas förutsättningar för Sverige att nå klimatmålen måste arbetet börja i skolan. Vi menar att alla elever inom högstadiet och gymnasiet ska utbildas till miljö- och klimatmedvetna medborgare. Det är cirka 400 000 ungdomar som då ska nås av en kvalificerad utbildning.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mattias Klum, National Geographic-fotograf och initiativtagare till Expeditionsverige.selänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55