Kommunerna klarar inte målen

Kommunpolitikerna säger att duktiga lärare ska ha bra betalt, men det styr ju kommunerna själva över. Det skriver Metta Fjelkner med flera företrädare för Lärarnas Riksförbund i Nya Wermlands-Tidningen. 

Kommunpolitikerna säger att duktiga lärare ska ha bra betalt, men det styr ju kommunerna själva över. Det är fräckt att påstå att fackförbunden stoppar kommunerna från att satsa på höjda lärarlöner som SKL gör, skriver Metta Fjelkner med flera.

Svar till Anders Knape med flera (NWT 15/5) 

Det handlar om att garantera varje elev en skolgång av hög kvalitet. Det brukar sägas att partitillhörighet inte spelar någon roll när man kommer in i Sveriges kommuner och landsting (SKL). Då ansluts man till "Kommunkramarpartiet". Detta åskådliggörs i den debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen den 15/5, som moderater och socialdemokrater i SKL:s ledning undertecknat. 

De kommunala politikerna menar att det vore ett gigantiskt magplask att låta skolan återföras till statlig detaljstyrning. Men statlig detaljstyrning är det ingen som föreslagit. Det handlar om att garantera varje elev en skolgång av hög kvalitet. 

Det finns ett starkt folkligt stöd för ett överordnat ansvarstagande för skola och utbildning. En väljarundersökning genomförd av Exquiro bland 3 000 svenskar visar att nio av tio inte tycker att dagens skola är likvärdig och att tre fjärdedelar anser att staten bör ta ett större finansiellt ansvar för skolan. Det gäller såväl för moderater som för socialdemokrater. 

Lärarnas riksförbund vkräver att samhället satsar på skola och utbildning. Många praktiska beslut om skolan kan fattas så nära medborgarna som möjligt, det tycker även lärarna. Men vi anser att någon annan än de enskilda kommunerna ska ta det övergripande ansvaret för skolan när det gäller det grundläggande kunskapsuppdraget. 

Det finns inga långsiktiga förutsättningar att klara skolan när kommunerna som i dag väljer att först av allt dra in på skolan när vi har ekonomisk nedgång. För kommunerna är det inte givet att ta ett ansvar för Sveriges konkurrenskraft och framtid som industriland. Kunskapskraven underordnas alltför lätt, eller får helt enkelt stryka på foten när det ska sparas. 

Kommunpolitikerna säger att duktiga lärare ska ha bra betalt, men det styr ju kommunerna själva över. Det är fräckt att påstå att fackförbunden stoppar kommunerna från att satsa på höjda lärarlöner, som SKL gör! Vi är inte en bromskloss för individuell lönesättning. Det är kommunerna som valt att satsa löneutrymme på andra grupper än lärare i gymnasie- och grundskolan. 

Istället för magplask vill vi varna SKL för en fortsatt djupdykning utan luft i tuberna om enskilda kommuners ekonomi ska få bestämma hur mycket man satsar på att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det har visat sig leda till en ojämlik skola där elevers social och ekonomiska bakgrund väger tungt. Framför allt för elever som behöver särskilt stöd har det visat sig negativt. 

Metta Fjelkner, Ordförande, Lärarnas Riksförbund 

Henrik Friberg, Distriktsordförande, Värmland 

Sven Olof Jern, Distriktsordförande, Göteborg 

Thommy Bergström, Distriktsordförande, Göteborgsringen 

Larz Blomqvist, Distriktsordförande, Fyrbodal 

Stefan Hemb, Distriktsordförande, Skaraborg 

Ulf Lannér, Distriktsordförande, Sjuhärad 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55