Eleverna värda en vändpunkt för skolan

Det är det dags för sommarlov för landets elever. Lärarna avslutar ett verksamhetsår med fortbildningsdagar, utvärdering och resultatuppföljningar för att därefter vara lediga och samla kraft inför kommande läsår. 

Debatten om skolan går ständigt på högvarv. Nedskärningar aviseras och genomförs i många kommuner och lärare varslas och sägs upp runt om i Sverige. Det kan delvis ha sin grund i vikande elevunderlag, men vi vet aldrig säkert hur elevunderlaget ser ut. Är det 30 elever i varje klass som utgör måttstock för dimensioneringen eller är det till och med mer än så? 

Finns det "onödiga" lärare som kan sägas upp? Enligt min mening nej. Det finns nödvändiga lärare för elevernas skull. Har man stora grupper om 30 elever är det fel att säga upp lärare. Jag anser att klasser med 30 elever är alldeles för stora. Klasser över 20 elever är för stora som regel. Orsaken är enkel. Det räcker med att ställa sig frågan hur många minuter per elev en lärare har med 20 elever i klassen eller med 30 elever i klassen. 

Nyligen har också SKL presenterat Öppna Jämförelser av grundskolan där man lyfter fram de bästa kommunerna i varje län. Det är intressant läsning. Att Skåne har Lomma som bästa kommun är inte förvånande. Inte heller att Stockholm har Danderyd. 

Det intressanta i denna jämförelse är att Lomma och Danderyd har samma resultat som till exempel Krokom som är bäst i Jämtland eller som Sollefteå i Västernorrland. Vidare är det anmärkningsvärt att samtidigt som SKL utser de duktigaste kommunerna, konstaterar de att färre elever i riket blir behöriga till gymnasiets nationella program. 

Det är skrämmande information som var och en bör fundera över i sommar. Hur ser då framtiden ut för svensk skola? Jag tror ändå att vi, med de reformer som görs på skolans område, kommer att gå en bättre framtid till mötes, på många sätt. Genom att reformera lärarutbildningen enligt det förslag som ligger kommer säkerligen utbildningen, precis som fallet blev i Storbritannien, att öka markant i attraktionskraft. 

Studenter kommer att aktivt välja lärarutbildningarna om de ser en bra utbildning hägra, en legitimation som mål och en karriär inom läraryrket som möjlig. Med tydligare mål för de olika skolformerna och med nationella utvärderingar som garanterar likvärdigheten, i kombination med rätten till speciallärare och studie- och yrkesvägledning samt rätt till behöriga lärare i alla skolformer, kommer elevernas rätt till att nå höga mål att säkras. 

Låt oss se de kommande reformerna på skolans område som vändpunkten för skolan och för elevernas rätt till en likvärdig skola. Politiker av olika färg och nivå måste säkra att reformarbetet i skolan får samma resultat som i England så att Sverige åter kommer att rankas högt i Europa. 

Det är i sig inget självändamål, men ett viktigt mål för alla elever i Sverige och för Sveriges framtid. Ett litet land behöver stora kunskaper, det är de flesta överens om. Jag tror att vi är på väg dit med det reformarbete som nu inletts. Jag önskar alla lärare och elever en välbehövlig vila över sommaren. Vi möts igen i augusti. 

Jag uppmanar också alla att då fira Skolans dag som arrangeras den 25 augusti. Då lyfter vi fram skolan ur alla aspekter. 

Runtom i landet anordnar Lärarnas Riksförbund aktiviteter och i Stockholm fyller vi Kulturhuset med föreläsningar och workshops. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55