Skolans Dag - med siktet inställt på framtiden

Den 25 augusti firar Lärarnas Riksförbund Skolans Dag. Detta för att på ett positivt sätt uppmärksamma att åter en gång startar ett av de viktigaste verksamhetsåren för över en miljon svenska barn, nämligen skolåret. 

Från och med i år vill vi vidga firandet så att det blir nationellt och omfattar alla berörda. Det innebär alla svenskar eftersom var och en av oss är beroende av att skolan är bra för varje enskild elev och för samhället i stort.

Genom att fira Skolans Dag vill vi också manifestera vårt stora engagemang för svensk skola men också vår kärlek till skolan och dess uppdrag. Det är detta engagemang och denna kärlek som driver varje lärare. Vi tycker verkligen om skolan, eleverna och det kunskapsuppdrag vi har tagit på oss att förmedla!

Kvaliteten på den svenska skolan är avgörande för varje enskild elev och på samhället i stort. Sveriges lärare är djupt engagerade i sitt viktiga uppdrag. Lärarnas Riksförbund kritiserar ibland förutsättningarna för svensk skola. Detta enbart av det skälet att förbundet brinner för att alla elever skall få en undervisning som är likvärdig och av allra högsta kvalitet så att varje elev ges förutsättningar att nå allt högre resultat.

Sveriges elever och svensk skola behöver och har rätt till lärare som har adekvat utbildning och är behöriga för de ämnen och skolformer de skall undervisa i. Lärare har också rätt till att få en lön som motsvarar deras stora ansvar. Vi står nu inför en mycket svår avtalsrörelse för Sveriges lärare. Lärare på grundskolan och gymnasiet kräver uppvärdering och vettiga arbetstider.

Den ekonomiska krisen har inneburit stora nedskärningar i skolan med följder som större klasser, sämre specialundervisning, varsel och uppsägning av lärare. I 75 procent av kommunerna ser de ekonomiska utsikterna dåliga eller mycket dåliga ut. Men trots kärva tider måste vi satsa på skolans kunskapsuppdrag. På det hänger både våra barns och ungdomars - och även vårt lands - framtid.

Vi vet att eleverna tar rätten till utbildning på stort allvar och att de vill nå randen för sin förmåga. Vi vill ha en mer likvärdig skola som ger alla elever bästa möjliga utbildning. Endast så kan ett litet land stå starkt för att möta framtidens utmaningar.

Lärarnas Riksförbunds väljarundersökning som gjordes inför valet 2010 visar att 51 procent av väljarna anser att likvärdigheten skulle förbättras om statens ansvarstagande för skolan ökade. Hela 73 procent anser att staten bör finansiera skolan. Väljarna är överens. Förbundets undersökning visar på en samsyn i avgörande frågor för skolan. Denna samsyn borde återfinnas inom politiken.

Valet 2010 närmar sig snabbt och vi vill få tydliga besked från de båda blocken i synen på skolan och dess uppdrag. Mycket talar för att skolan kommer bli en avgörande fråga inför nästa val.

Lärarnas Riksförbund presenterar i samband med Skolans Dag en ny väljarundersökning där vi frågat väljare om hur de ser på alliansregeringens förändringar inom skolans område. Nu måste dessa reformer även följas av satsningar på skolan.

Vi kräver nu att regeringsalliansen visar hur de avser fullfölja de reformer som satts igång, samt även visa på den fortsatta inriktningen för svensk skola. Vi kräver också att oppositionspartierna i god tid innan valet ger sin vision av hur skolan ska utvecklas.

Lärarnas Riksförbund kräver sedan 2008 att regeringen tillsätter en utredning som utreder konsekvenserna av kommunaliseringen. Att utvärdera en av svensk skolhistorias största förändringar borde vara en självklarhet. Vi kräver ett annat och mycket tydligare ansvarstagande för skolan från staten.

Delta gärna i vårt firande av Skolans Dag - med siktet inställt mot framtiden. I Stockholm firas dagen den 25 augusti på Kulturhuset med kunskapande och fest. Kontakta Lärarnas Riksförbunds lokala ombud och representanter för att få veta hur firandet ser ut i din kommun.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55