Föräldrar vill ha fler ämneslärare

Lärarnas Riksförbund har låtit telefonintervjua drygt 2000 föräldrar om deras åsikter i en rad skolpolitiska frågor. Det visar sig att föräldrarna godkänner många av de reformer som är på väg att genomföras, men man ställer även nya krav. I vissa frågor är det tydligt att partierna är i otakt med sina väljare, skriver Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. 

Två partier som särskilt måste lyssna på sina väljare är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet när det gäller frågan om den allmänna högskolebehörigheten. Partierna vill behålla den allmänna högskolebehörigheten på samtliga gymnasieprogram. 

Vår undersökning visar att endast 32 procent av Socialdemokraternas, 39 procent av Vänsterpartiets, och bara 18 procent av Miljöpartiets väljare stödjer kravet på allmän högskolebehörighet.  

Regeringen vill att de elever som läser på de yrkesinriktade programmen istället ska ha möjlighet att läsa in de ämnen som krävs för att bli behöriga till högskolan. Ett förslag som 74 procent av de tillfrågade i vår undersökning stöder, oavsett partitillhörighet. 

Lärarnas Riksförbund kräver ett konkret system där det är möjligt för de elever som går yrkesprogram att läsa in det som krävs för att nå grundläggande behörighet för högskolestudier. Vi menar också att exempelvis Komvux måste byggas ut, om man menar allvar med talet om det livslånga lärande.  

När det gäller klass- och ämneslärare får alliansen både medhåll och mothåll från föräldrarna. Föräldrarna stöder regeringens förslag om att återinföra klassläraren för årskurs Förskola-3. Däremot vill föräldrarna inte ha klasslärare i mellanstadiet vilket regeringen har föreslagit att återinföra. 

En övervägande majoritet av föräldrarna, 76 procent, vill istället ha ämnesspecialiserade lärare på mellanstadiet. Hos just de folkpartistiska väljarna är stödet ännu större, 82 procent vill se att undervisningen i de teoretiska ämnena delas mellan två eller tre lärare. 

Lärarnas Riksförbunds uppmanar därför alliansregeringen att utbilda mer ämnesspecialiserade lärare för mellanstadiet. Eleverna i grundskolans mellanliggande år behöver lärare med tillräckligt djupa kunskaper i samtliga ämnen.  

En majoritet av de tillfrågade föräldrarna anser att det ska krävas utbildning för både rätt ämne och årskurs för att anställas som lärare och en majoritet anser även att det ska inrättas en lärarlegitimation likt den legitimation som läkare har. Stödet för en lärarlegitimation är starkt hos både de rödgrönas och regeringens sympatisörer. 

Lärarnas Riksförbund förväntar sig därmed att de behörighetsregler som regeringen ska presentera under hösten 2009 är tydliga och ställer krav på att lärare ska vara behöriga för såväl ämnen som skolform/årskurser som de ska undervisa i.  

Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att väljarna i stor utsträckning är överens om hur skolan ska utformas. Om de politiska partierna lyssnar på sina väljare och möter dem med konkreta förslag så kommer framtida reformer vara långsiktigt hållbara, vilket kommer gynna såväl skolan som det politiska systemet. Med ledning av vad föräldrar och väljare tycker finns det goda utsikter för en nationell enighet om skolan som så många efterlyst. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund