Nya kommunpengar måste gå till att satsa på kvaliteten i skolan

Den ekonomiska krisen slår hårt mot skolan, inte bara nu utan en lång tid framöver. När nu regeringen skjutit till extra miljarder kronor till kommunerna ställer vi därför krav på att resurserna kommer skolan till godo. Vi behöver se att kommunerna inte bara bromsar nedskärningarna utan faktiskt satsar på skolan. 

När nu regeringen skjutit till 7 extra miljarder kronor till kommunerna ställer vi därför krav att resurserna kommer skolan till godo.

Tyvärr har inte regeringen öronmärkt pengarna. Därför uppmanar vi kommuninvånarna att sätta press på lokala politiker, så att skolan får tillräcklig del av dessa miljarder för att värna elevernas rätt till kunskaper. Lärarnas Riksförbund har länge krävt att regeringen ska specialdestinera resurser och att kommunerna ska se skolan som en investering och satsa Sverige ur krisen. Målet måste vara att värna kvaliteten!

Beräkningar visar att omräknat till lärartjänster så skulle regeringens satsning innebära cirka 7 700 lärare i skolan. Det kan jämföras med att antalet utannonserade lediga lärarjobb minskade första halvåret med omkring 13 000.

Det finns dock en uppenbar risk att allmänna anslag hamnar i kommunernas "svarta hål". Men vi behöver inte fler rondeller eller idrottshus, istället måste vi säkra kvaliteten i landets skolor.

Det är nu upp till kommunerna att stoppa de dramatiska försämringar som vi märker på många håll. Våra ombud bedömer att nedskärningarna som pågår i skolan kommer att få förödande konsekvenser. Pengarna måste gå direkt till eleverna och deras undervisning.

Det är heller inte rimligt att behöriga lärare sägs upp, samtidigt som det finns många elever som inte når skolans mål. Dessutom kanske det finns outbildade som arbetar som lärare kvar i skolan. Kommunerna ska garantera kvaliteten och se till att skolan har de förutsättningar som krävs för att alla elever får den utbildning de har rätt till.

Skolan måste fokusera på kvaliteten i lärarkåren. Ett återupprättande av läraryrket kräver en uppgörelse med synen på den svenska skolan och lärarkåren. Vi måste få de bästa och mest lämpade att välja läraryrket. I förlängningen har det stor betydelse för vårt lands konkurrenskraft. Då måste vi dels våga lyfta fram skickligheten — och satsa på kvaliteten.

Vi anser att kommunerna i Sverige i grunden inte har förutsättningarna för att bedriva grund- och gymnasieskola. Men staten har nu gett kommunerna förutsättningar att prioritera skolan. Till att börja med måste de varsel om uppsägningar som lagts dras tillbaka. Det blir svårt att klara elevernas måluppfyllelse med färre lärare. Undervisningens kvalitet måste gå först. Detta sker med väl utbildade och behöriga lärare, tillsammans med drivande och kompetenta rektorer.

Vi lovar att vi noga kommer att följa hur Sundsvalls kommun fördelar de extra pengar man fått från regeringen.

Jan Sundelin, Kommunombud Lärarnas Riksförbund

Åsa Elfving, Distriktsordförande Lärarnas Riksförbund

Metta Fjelkner, Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55