Var femte ung tror att hiv kan botas

Skolorna kan ta ett stort ansvar för att öka ungas kunskap om hiv/aids. Men det krävs också insatser från regeringen för att öka kunskapen nationellt och även på EU-nivå. 

Det är dags att ge Sveriges unga uppdaterad kunskap om hiv och aids. Vi vill lyfta skolan som en viktig arena att lära våra unga om en sjukdom som idag finns i alla världens länder. 

På Karolinska Universitetssjukhuset möter personalen dagligen barn och unga vuxna med hivinfektion. Mer än 120 barn i åldrarna 1-18 år lever med hiv i Sverige i dag, de flesta är smittade i moderlivet eller vid födseln och de flesta är födda i länder utanför Sverige. 

Sjukdomen är större än någonsin. Varje dag nysmittas över sjutusen och över femtusen dör. Ändå brister kunskapen om hiv och aids. Den senaste svenska undersökningen från Sifo 2009 gjord bland unga om hiv visar det sig bland annat att var fjärde ung skulle bli orolig för sin hälsa om någon i deras närhet var hiv-positiv och att 20 procent tror att hiv kan botas. 

En undersökning gjord på uppdrag av EU-kommissionen visar att bristen på korrekt kunskap om hiv och aids är stor också i Europa. Nästan hälften — 45 procent — av EU:s invånare uppgav att man kan smittas genom att dela dricksglas med en hivpositiv person, eller genom att använda samma toalettsits. Bara 40 procent vet att "puss på mun" och sociala kontakter inte smittar. 

Det finns därför ett behov av en samlad europeisk satsning i denna fråga. Men det behövs också nya nationella satsningar, särskilt inom skolan. Skolan kan ta sitt ansvar och lyfta hiv och aids tydligare i undervisningen. Skolan når alla med rätt kunskap. Solidaritet bygger på kunskap. Den är också grunden för varje enskild individs handlande. 

Vi vill att svenska ungdomar ska få så mycket kunskap att de engagerar sig. Unga behöver utbildning och kunskap och en förståelse för att det inte finns ett "vi" och ett "dom". Hiv syns inte utanpå. Ser man hur situationen ser ut i världen så är det tyvärr så att den som smittar någon med hiv oftast inte vet om sin egen hivstatus. 

Att ha en dödlig smitta med sig i bagaget kan göra livsresan tung och det psykosociala stödet är livsviktigt. Att möta en omvärld med kompisar, lärare och arbetsgivare som har kunskap om hiv gör livet lättare både för den som är drabbad och för oss andra i samhället. 

Fördomar föds ur okunskap och kunskap är makt. Vi måste också solidariskt se på våra "syskon" ute i världen — alla barn måste få möjlighet att gå i skola. Bistånd i form av information om hur man skyddar sig med kondom är bra, men ställer krav på att de unga i det land där denna form av bistånd ges kan läsa. 

Det har aldrig tidigare levt funnits så många hivpositiva medmänniskor som nu. Låt dem också få vara med, såväl i skolan som i våra gemensamma vardagsliv. Vi vet att skolan kan göra mer, skolan kan med lärare som är kunniga och i samarbete med andra sprida rätt kunskap om hiv och aids. 

Därför riktar vi en uppmaning till utbildningsminister Jan Björklund att ta upp frågan på de europeiska utbildningsministrarnas möte i Göteborg i dag, den 23 september. Sverige bör sätta ljus på behovet av mer kunskap kring hiv och aids under sitt EU-ordförandeskap. 

Vi behöver en ny kunskapsbaserad kampanj på EU-nivå. Samtidigt måste den svenska regeringen satsa på att ge resurser för att lyfta hiv och aids i ämnesundervisningen. Skolan är en viktig arena att lära våra unga om en sjukdom som idag finns i alla världens länder. 

METTA FJELKNER, ordförande Lärarnas Riksförbund 

CHRISTINA RALSGÅRD, verksamhetsansvarig vid Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion, Karolinska Universitetssjukhuset.