Lärare behöver egna datorer i skolan

En ny rapport visar att nästan 9 av 10 lärare i den kommunala grundskolan saknar tillgång till egen dator. Göteborgs stad lägger totalt sett åtta gånger mer skattepengar på kaffe i kommunen, än på datorer som arbetsredskap till elever och lärare, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, och Eva Pethrus, Microsoft. 

Publicerad

Sveriges välfärd är beroende av kunskapsarbetare och dagens arbetsmarknad ställer tydliga krav på IT-kunskaper. Då måste kommunerna satsa på moderna arbetsredskap, datorer och utbildningsrelaterad programvara till alla lärare och elever från grundskolan och uppåt.

Arbetsmarknaden ser annorlunda ut än för bara fem år sedan och många industrijobb har försvunnit för gott. För att klara en framtida välfärd måste Sverige satsa på att bli en kunskapsnation. Till det behövs de vassaste kunskapsarbetarna. Satsningen på informations- och kommunikationsteknologi, IKT, i utbildningen är betydligt högre i Danmark och Norge. Men svenska ungdomar borde få samma chans att bli kunskapsarbetare som i våra grannländer.

Så ser dock inte kommunernas prioriteringar ut. Vissa kommuner, som exempelvis Göteborg, lägger totalt sett åtta gånger mer skattepengar på kaffe i kommunen, än på datorer som arbetsredskap till elever och lärare. Kostnaden för datorer i Göteborgs stad motsvarar 12 procent av kostnaden för kaffe. Och i endast 12 av 137 skolor finns det datorer till samtliga lärare.

Nästan 9 av 10 lärare saknar egen dator som arbetsredskap. Att lärarna inte utnyttjar möjligheterna med den nya tekniken är därför föga förvånansvärt. De har inga praktiska möjligheter!

Men investeringen i datorer, programvaror och skolportal har betalat sig för skolor som satsar på detta. Det har gett vinster i form av ökat samarbete, bättre kommunikation med föräldrarna samt att tiden för lärarnas administration minskat.

Ger mer tid för eleverna
Undersökningsföretaget Novus visar i en ny rapport att lärare med egen dator minskar tiden de administrerar med 1,2 timmar per vecka eller mer. Tid är en av de viktigaste faktorerna för att ge varje elev chansen att nå kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar.

Det har blivit allt vanligare att lärare förväntas kommunicera med både föräldrar och elever via internet. Närvarorapportering, veckobrev och omdömen inför utvecklingssamtal skrivs allt oftare direkt in i så kallade skolportaler där föräldrarna i sin tur kan hämta ut informationen.

Verkligheten är dock att många lärare står i kö för att komma fram till den dator de delar med kanske fem eller tio andra lärare. Eller så väljer de att göra dessa administrativa uppgifter hemifrån, på sin privata dator och sin privata internetuppkoppling.

Det är en nödvändig och positiv utveckling att lärare kommunicerar med hjälp av modern teknik och datorn ses i dag som ett självklart arbetsredskap. Det är inte minst viktigt att lärare ska kunna förbereda eleverna för den verklighet de möter då de lämnar skolan.

Nu måste vi se en rejäl satsning från kommunerna. Lärarna är den sista tjänstemannagruppen inom kommunen som i stor utsträckning saknar egen dator.

Det är skolans uppgift att utbilda för den arbetsmarknad som ungdomarna möter då de lämnar utbildningen och de som kommer till Arbetsförmedlingen måste ha IT-kunskaper för att matcha de krav som arbetsgivarna ställer.

Ungdomar som lämnar skolan utan de kunskaper de behöver för att klara sig i kunskapssamhället får svårt att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Enligt Skolverket kostar detta 10—15 miljoner per individ vilket är betydligt mer pengar än vad det kostar att utrusta lärare och elever med moderna arbetsredskap.

Har rätt till moderna arbetsredskap
Det måste bli en förändring från kommunernas sida, som måste börja behandla lärare som en fullvärdig tjänstemannagrupp. Även lärare har rätt till moderna arbetsredskap och egna arbetsplatser.

Och det handlar inte om antingen eller, utan om både och. Skolan behöver både tillräckligt med utbildade behöriga lärare och dessa ska självklart ha moderna arbetsredskap.

Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund

Eva Pethrus, Microsoft, Innovativa skolprogrammet

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55