Varför har män högre lön än kvinnor?

Gamla synsätt och förlegade värderingar gör att vi fortfarande har orättvisa löneskillnader mellan kvinnliga och manliga yrken, branscher och sektorer. Hemmafrusystemet, då det räckte med allmosor som kvinnolöner, övergavs faktiskt för 50 år sedan. När tänker svenska arbetsgivare inse det och tänka om? Det undrar fem fackförbundsordföranden på den offentliga sidan. 

Publicerad

En fungerande ekonomi är en förutsättning för att skapa resurser för den gemensamma välfärden. Men den gemensamma välfärden är också en förutsättning för en fungerande ekonomi. Det krävs en värderingsförändring för att klara välfärdens uppdrag. Välfärdens yrken måste värderas högre! 

Varför tjänar en chef inom omsorgen mindre än en IT- tekniker inom industrin? Varför tjänar en lärare mindre än en ingenjör? Varför tjänar en sjuksköterska mindre än en civilekonom? Listan kan göras lång och ju fler exempel desto tydligare blir det att det handlar om värderingar av mansdominerade yrken i förhållande till kvinnodominerade. 

Vi som företräder välutbildade personer - mestadels kvinnor — har gång på gång påtalat hur orimlig dagens situation är. Våra medlemmar har låga löner i förhållande till sin kunskap och små möjligheter att påverka sitt löneläge. De har den lägsta utbildningspremien på arbetsmarknaden - det lönar sig inte att vara högskoleutbildad i offentlig sektor. 

Det är uppenbart att det finns strukturella löneskillnader mellan branscher, sektorer och yrken i samhället. I branscher och yrken där flest kvinnor arbetar är lönerna generellt lägre än där flest män arbetar. Detta gäller även för män i traditionellt sett manliga yrken som arbetar inom kvinnligt dominerad sektor. En ingenjör som arbetar till exempel i en kommun, tjänar sämre än en ingenjör i ett industriföretag. 

Men det övergripande problemet för oss alla är att kvinnor och kvinnodominerade yrken konsekvent får lägre lön. Detta faktum reser flera frågeställningar. Blir det möjligt att rekrytera personal med kunskap och kompetens när en omodern värdering av kvinnligt och manligt arbete dominerar i samhället? 

Välfärdens tjänster behöver utföras av välutbildad, professionell och motiverad personal. Det innebär att alla hinder för att rekrytera de mest kompetenta behöver undanröjas. Ingen arbetsgivare behöver en uppförsbacke vid rekrytering i form av förlegade värderingar. 

Vi följer debatten inför kommande avtalsrörelse 2010 och undrar vad våra motparter planerar för att behålla och utveckla kvalitén inom välfärden. Enligt vår mening måste lönerna i den offentliga sektorn vara konkurrenskraftiga för att hitta unga högskoleutbildade kvinnor och män som är beredda att arbeta inom vår gemensamma välfärd. 

Kan det inte erbjudas schysta och konkurrenskraftiga löner blir det snart omöjligt för regioner, landsting och kommuner att klara av att ge medborgarna en effektiv och nära service. Som politiker, och därmed finansiär och arbetsgivare för den offentliga sektorn, har man det yttersta ansvaret för att alla behandlas och värderas lika. Det är viktigt att ta denna roll på allvar. 

Villkoren för välfärdssektorns yrken måste förbättras. Det är att göra Sverige en björntjänst om man tar det ekonomiska läget som förevändning för att inte genomföra den löneutvecklings- och värderingsförändring som krävs för att garantera få jämställda löner, en god välfärd och en verksamhet med kunskap och kvalitet. Rätt lön nu! 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund 

Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet  

Christin Johansson, ordförande Akademikerförbundet SSR  

Eva Nordmark, ordförande SKTF 

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55