Ge varje lärare en egen dator

Ge lärarna chansen att utbilda för arbetsmarknaden med moderna arbetsverktyg, uppmanar Lärarnas Riksförbund och Microsoft. 

Danmark och Norge satsas mycket mer på informations- och kommunikationsteknologi i utbildningen än i Sverige. Våra ungdomar borde få samma chans att bli kunskapsarbetare.

Så ser dock inte kommunernas prioriteringar ut. I nästan nio av tio grundskolor saknar lärarna personliga datorer som arbetsredskap. Det händer till och med att mer skattepengar satsas på kaffe än på datorer i den kommunala grundskolan. Då är det inte konstigt möjligheterna med den nya tekniken inte utnyttjas mer.

Men investeringar i datorer, programvaror och skolportal har betalat sig för skolor som satsat. Man har fått ökat samarbete, bättre kommunikation med föräldrarna och minskad administrationstid för lärarna. Egen dator sparar in minst 1—4 timmar i veckan per lärare, visar undersökningsföretaget Novus i en ny rapport. Tid är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna stötta varje elev att nå kunskapsmålen.

Förväntningarna ökar på att lärare ska kommunicera via internet med både föräldrar och elever. Närvarorapportering, veckobrev och omdömen inför utvecklingssamtal skrivs också oftare in direkt i skolportaler, där föräldrarna kan hämta ut informationen.

Verkligheten är dock oftast att lärare köar till en dator som delas med 5—10 andra lärare. Eller så arbetar de hemifrån, på sin privata dator med egen internetuppkoppling.

Det är en positiv utveckling att datorn i dag ses som ett självklart arbetsredskap och att lärare kommunicerar med hjälp av modern teknik. Inte minst för att de ska kunna förbereda eleverna för verkligheten utanför skolan. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut än för bara fem år sedan och många industrijobb har försvunnit för gott. För att klara en framtida välfärd måste Sverige satsa på att bli en kunskapsnation.

Ungdomar som lämnar skolan utan kunskaperna som behövs får svårt att komma in på arbetsmarknaden. Enligt Skolverket är kostnaderna för det 10—15 miljoner kronor per individ över livstid. Det är betydligt mer än vad det kostar att utrusta lärare och elever med moderna arbetsredskap.

Nu behövs en rejäl satsning. Lärarna är den sista tjänstemannagruppen inom kommunen som i stor utsträckning saknar egen dator.

Vi hämtar stöd från Ingela Gardner Sundström (M) från Sveriges Kommuner och Landsting som i "Gomorron Sverige" (SVT1, 9 nov) sade att det finns "skäl både här och där att utrusta skolorna bättre". På frågan om pengar svarade hon: "det är jag helt övertygad om att det finns, om man prioriterar det". Det tycker vi är positivt.

Förbundets tydlighet ger kommunerna stöd att prioritera lärare som en fullvärdig tjänstemannagrupp, med rätt till moderna arbetsredskap och egna arbetsplatser.

Metta Fjelkner, ordförande , Lärarnas Riksförbund

Eva Pethrus Chef, Innovativa skolprogrammet, Microsoft


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55