Lita på lärarna

Lärare måste ha tillräckligt med tid för att planera och följa upp lektionerna, liksom tid att möta den enskilde eleven. Annars drabbas eleverna och kunskapsresultaten fortsätter sjunka. Att införa stämpelklocka, som nu planeras på flera håll, är att visa lärarna misstro och det gynnar inte eleverna. 

Publicerad

När avtalsrörelsen drar igång har arbetsgivarna i kommunerna genom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ställt krav på att just lärares arbetstid måste kontrolleras mer. Det vackra talet om att öka förtroende mellan lärare och arbetsgivare för att utveckla och höja kvaliteten i skolan faller platt till marken när vi ser vad kommuner gör i praktiken.

Lärarnas Riksförbund, som organiserar största andelen av Sveriges behöriga lärare, har genomfört möten med medlemmar runtom i landet. Budskapet är tydligt: En begränsning av undervisningstiden är nödvändig. För att kunna öka kvaliteten krävs tid för planering och uppföljning av undervisningen.

Undervisningstiden var reglerad före skolans kommunalisering. Efter att denna reglering togs bort i det centrala avtalet har mängder av nya uppgifter som inte är traditionell ämnesundervisning lagts på lärarna. Det har tyvärr lett till sämre förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten.

En genomsnittlig svensk lärare undervisar i dag mer än exempelvis 1990, samtidigt som han eller hon har många fler och mer tidskrävande uppgifter, som utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och olika kvalitetsredovisningar som lagts på utöver själva undervisningen.

Förtjusningen i stämpelklockor är ett tydligt exempel på hur arbetsgivarna ser på skolan, som en ren industriproduktion med ett ackordstänkande och där resultaten sjunker oroväckande snabbt sedan kommunerna tog över det dagliga ansvaret för skolan.

Vi behöver inte arbetsgivare som i oförstånd motarbetar lärarna. Vi behöver en satsning på professionell frihet för lärare och rejäla lönepåslag för att förmå de bästa att vilja bli lärare.

De som väljer läraryrket måste tilltros förmåga att använda sin tid på bästa sätt för att vi ska kunna höja resultaten i skolan. Att då införa stämpelklockan är inte framtiden, utan en gammalmodig syn på hur arbetstiden ska hanteras.

Metta Fjelkner, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Michael Anderberg, kommunombud i Halmstad, Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55