Lokal lönebildning garanterar inte fortsatt välfärd

Vi tror inte på SKL:s idéer eftersom spåren förskräcker. I tidigare avtal med lokal lönebildning har lokala arbetsgivare inte dragit sig för att genomdriva skambud, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande, och Henrik Friberg, distriktsordförande Värmland i ett svar till SKL:s ordförande Anders Knape och vice ordförande Ilmar Reepalu (NWT 14/1) 

Publicerad

I NWT levererar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ännu ett föga överraskande utspel inför den stundande avtalsrörelsen. SKL menar att det krävs en lägre löneökningstakt de kommande åren. Den konkurrensutsatta industrin ska först sätta märket för ökningen. Därefter ska lönerna bestämmas genom s k lokal lönebildning; anställda och chefer ska i dialog bestämma löneökningarnas storlek och fördelning samt rätta till osakliga löneskillnader. Annars hotas jobben och välfärden. 

Ett av de förbund som SKL i detta utspel riktar sig till är Lärarnas Riksförbund, vars medlemmar är behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare inom svensk grund- och gymnasieskola. 

Vi tror inte på SKL:s idéer eftersom spåren förskräcker. I tidigare avtal med lokal lönebildning har lokala arbetsgivare inte dragit sig för att genomdriva skambud. I de flesta kommuner blir löneökningarna det som någon kommunal överordnad instans har beslutat eller det som blir över, och inte något som parterna på en skola bestämmer.

Skulle lokal lönebildning vara ett attraktivt alternativ för Lärarnas Riksförbund borde det finnas ett övertygande antal kommuner med fungerande lokal lönebildning och med väsentligt bättre genomsnittslöner. Det gör det inte vad vi kan se. 

Samtidigt som SKL sjunger den lokala lönebildningens lovsång ser Lärarnas Riksförbund alltfler exempel på kommuner som introducerar modeller för arbetsvärdering. Modeller som överlag går ut på att nedvärdera lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsinsats och ansvar och som skulle motivera lägre löneökningar. Lokal lönebildning i kombination med missgynnande modeller för arbetsvärdering låter inte lockande! 

Sveriges välfärd och utveckling i de långa perspektiven byggs upp av skolan, där Lärarnas Riksförbunds medlemmar spelar en central roll. Forskningen visar på lärarnas avgörande betydelse för goda studieresultat. Det är de bästa krafterna som ska utbilda sig till lärare. Det duger inte med låga löneökningar; speciellt inte då en lägre ökningstakt för lärare jämfört med andra grupper har varit regel under flera årtionden. 

Förstår inte Lärarnas Riksförbund allvaret i lågkonjunktur, hotande budgetunderskott och arbetslöshet? Jodå, fullt ut. Skolan var med om att betala 90-talskrisen, då resurserna minskade drastiskt. Men nu vill SKL låta skolan och lärarna ta smällen igen, nu med ännu lägre löneökningstakt. SKL menar att jobben och välfärden räddas på detta sätt. Kanske kortsiktigt, men på längre sikt riskerar SKL att lägga lök på laxen genom att försämra lönevillkoren för viktiga yrkesgrupper i skolan. Då kommer vårt land att halka efter. Vårt land kan inte konkurrera med att sänka löner, utan vi måste konkurrera med kunskap och innovationer, om detta är det flesta insatta bedömare överens. 

Lokal lönebildning är månne melodin i näringslivet, men fungerar inte i skolan. Skolan påverkas av konjunkturläget, men det nationella uppdraget är oförändrat. 

I dag finns minst 290 kommunala skolhuvudmän; alla med olika resurstilldelning och budgetprinciper. Denna situation blir alltmer granskad, t ex i rapporten Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning (Finansdepartementet, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi). Rapporten sammanfattar att likvärdigheten har minskat över tid och att resurser och deras fördelning är av stor betydelse för studieresultaten. 

Att riskera att lokal lönebildning förstärker den redan rådande bristen på likvärdighet kan Lärarnas Riksförbund inte gå med på. 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Henrik Friberg, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund i Värmland 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55