Släpp kommunalt självstyre av skolan

Trots att även de största kommunaliseringsivrarna numera har insett att kommunerna är illa lämpade att ansvara för skolans kunskapsuppdrag håller Centerpartiet hårdnackat fast vid just detta. Vi uppmanar nu Centern: Låt inte kommunalt självstyre drabba ännu fler elever, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. 

Publicerad

Centerpartiet, som nu samlas på kommundagar i Göteborg, menar att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Det är en bra ambition, men ibland räcker det inte. Skolan är för viktig för att experimenteras med. Ett av svenska politikers viktigaste ansvarsområden är skolan och att alla elever får en likvärdig och rättvis utbildning. Det är eleverna som drabbas om det inte fungerar. Centern måste våga se kommunernas problem med skolan och vilja hitta en lösning.

Nyligen har Lärarnas Riksförbund presenterat ett finansieringsförslag för grundskolan. Avsikten med detta är inte att alla måste ansluta sig till just vårt förslag, men vi menar att det är hög tid att pröva andra modeller och våga tänka nytt för att lösa skolans problem.

Med vårt förslag tar vi initiativet och vi menar att undervisningen måste prioriteras. Ett av de partier som mest hårdnackat försvarar kommunernas rätt att ansvara för skolans kunskapsuppdrag är Centerpartiet. Detta trots att även de största kommunaliseringsivrarna numera erkänner att kommunerna inte var redo för att leda lärarna.

Förespråkarna menar att man nu ändå lärt sig det, men vi lärare, som värnar elevernas rätt till ämneskunskaper och en kvalificerad utbildning som rustar dem för arbetsliv och egen kunskapsutveckling, har sett stora problem då kommuner har fått tolkningsföreträde när det gäller skolans styrning. I dag kan varje kommun i stor utsträckning tolka skolans styrdokument som man vill.

Rätt använda resurser

Vi vet att rätt använda resurser ger högre måluppfyllelse. De flesta kommuner, inklusive flera alliansstyrda och centerstyrda, skulle gynnas av vår finansieringsmodell där staten tar ansvaret för att det satsas tillräckligt — och rätt — på undervisning och att elever får tid med sina lärare.

Exempelvis Tanum får 15 848 kronor mer per elev och år i grundskolan med vårt förslag, jämfört med i dag. För Falkenberg är motsvarande siffra 17 098 kronor mer per elev och för Ulricehamn 19 981 kronor per elev och år i grundskolan. Och Göteborgs stad får 11 111 kronor mer per elev och år.

Bara hälften av svenska grundskolans totalkostnad går till undervisningen. Nästan samtliga länder som har bättre resultat i jämförande kunskapsundersökningar satsar mer på undervisningen än Sverige. Men skolbyråkratin kan halveras, vilket skulle frigöra resurser till skolans kärnuppdrag, undervisning och kunskapsförmedling.

Sedan kommunaliseringen har skoladministrationen vuxit med ett flertal tjänster som kan skäras bort. Exempelvis en stor andel av de personer som sitter och fördelar resurser i varje kommun, dessutom olika former av diffusa skolutvecklingstjänster och skolstrateger, med mera.

Vi menar att kommunerna ska fortsätta ansvara för sådant som lokaler, skolskjutsar och bespisningspersonal. Men kunskapsuppdraget klarar man inte. De stora skillnaderna i vad kommunerna satsar på skolan beror i dag tyvärr inte på de verkliga behoven, utan på vilka förutsättningar kommunen har och även på hur skolintresserade enskilda politiker är. Detta drabbar elever som bor i fel kommun.

Gynnar inte eleverna

En av svensk politiks mest ömma tår är utan tvekan kommunaliseringen. Så fort vi i Lärarnas Riksförbund ifrågasätter kommunaliseringen eller som nu presenterar förslag till en ny finansieringsmodell kastar sig SKL:s företrädare över datorn och skriver att vi inte förstår något. Det är bäst om den som känner de lokala förhållandena fördelar resurserna, heter det. Men om inte kommunens politiker och tjänstemän vet hur resurser används rätt eller förstår läraryrket, är denna decentralisering ingen fördel för den enskilde eleven.

Många kommunpolitiker tycker att det är besvärande att vi kräver rättvisa och likvärdiga resurser till alla elever i svenska skolan. Vi i Lärarnas Riksförbund tycker att det är så viktigt att vi är beredda att ta denna kritik från kommunpolitiker. Vi vet att elever, föräldrar och lärare anser att undervisningen är skolans viktigaste verksamhet och att alla elever ska få samma chans.

Jag hoppas att Centerpartiets politiker lyssnar och inte låter förtjusningen i det kommunala självstyret drabba ännu fler elever. Kommunalt självstyre passar inte för en nationell angelägenhet som skolan.

Jag önskar också att Centerpartiet vill ta politiskt ansvar och göra en insats för skolan. Det skulle vara modigt att ta ett initiativ till en utredning av kommunaliseringens konsekvenser och skolans finansiering. De flesta partier i riksdagen säger sig vara positiva till en utredning och granskning, men inget händer i frågan.

Genom kommunaliseringen har läraryrket förlorat i professionell status och vi har även förlorat i löneutveckling. Är det verkligen detta man vill, eller kan Centern släppa sin decentraliseringsfixering — för elevernas och skolans skull?

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55