Betyg på lärarna helt feltänkt

Att låta elever sätta betyg på sina lärare och sedan låta det ligga till grund för lönesättning visar att politiker inte har förstått lärarnas uppdrag. Risken är sämre skolresultat och betygsinflation, skriver Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund tillsammans med forskaren Trevor Dolan.

Både socialdemokratiskt styrda Malmö och moderat- ledda Sollentuna har inför vad man kallar betygssättning av lärare. För att utvärdera lärarnas arbete ska eleverna sätta betyg på lärarna, betyg som ska påverka lönen. På detta tar politikerna varandra i hand över blockgränserna. Men såväl forskare som lärare menar att vare sig betyg på lärare eller prestationslöner i skolan är rätt väg för att höja resultaten.

Meningen med att tredjeklassare ska betygsätta sin lärare sägs vara att det ska utveckla och förbättra undervisningen. Det är bra att få veta vad eleverna tycker, men att elevernas omdömen ska påverka lönesättning är fel.

Enligt Maria Stockhaus, moderat ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna, ska kopplingen mellan lönen och elevernas prestationer motivera lärare i deras strävan för bättre lön. Samtidigt ska elever betygsätta lärarna. Här ser vi en illavarslande sammanblandning av betygssättning och lönesättning.

Professor Andy Hargreaves (Boston College) har beskrivit förslag om prestationslöner i skolan som mycket sorgligt och feltänkt. Professor Pam Sammons (Department of Education, University of Oxford) har skrivit att det riskerar att leda till ökat bedrägeri, eller betygsinflation som vi kallar det för i Sverige. Fyrtio års forskning om motivation, prestation och belöning visar att detta är feltänkt och kontraproduktivt.

Resultatet blir sämre resultat och mindre motiverade lärare. Även elevers betygssättning av lärare bidrar till att underminera lärarnas ställning.

Professor Dylan Wiliam (Institute of Education, University of London), en av världens främsta experter inom forskning om utvärdering, menar att om elevbetyg används vid löneförhandlingar med rektor så är det incredibly stupid, alltså, otroligt korkat och ett recept för försämrade elevresultat.

Oavsett hur resultaten används kan systemet att resultera i en situation där lärare delar ut enklare läxor, ger högre betyg och undviker att satsa på elever med inlärningssvårigheter. Lärarna kommer dessutom att bli mer kontrollerande i både språk och beteende vilket leder till mindre inlärning och försämrade resultat.

De som hänvisar till prestationslöner i USA bör veta att endast 6 procent av de anställda i den privata sektorn har löner som är kopplade till prestation och att de förekommer oftast inom finanssektorn där de anställda får kontinuerlig feedback om hur de kan förbättra sina prestationer.

Var finns mekanismerna som ger lärare konstruktiv feedback? Att tala om för någon att de behöver förbättras gör ingen nytta om man inte erbjuda konkreta förslag på vad man behöver göra för att utvecklas och hur man gör rent praktiskt.

Att inte sådana modeller används i större utsträckning har sin förklaring i de ekonomiska och sociala vetenskaperna där forskning visar att de anställda lär sig snabbt vad som krävs för att uppnå den önskade effektiviteten vilket resulterar i sämre kvalitet och sämre effektivitet över tid oavsett i vilken bransch man väljer att tillämpa modellen.

Rena prestationslöner användes i stor utsträckning i Sovjet med sämre kvalitet och prestation som resultat. Tror man att resultatet skulle bli annorlunda i skolans verksamhet lurar man sig själv och andra. De system som nu införs i Malmö och Sollentuna strider mot allt vi idag vet om framgångsrik skolutveckling. I grunden vet vi att det handlar om att bygga tillit för att vi ska kunna höja resultaten. Prestationslöner och betygssättning av lärare strider mot all forskning om framgångsrik skolutveckling.

Samtidigt kan vi konstatera att de som förut varit motståndare till att elever ska ha betyg, nu märkligt nog vill att elever ska sätta betyg på sina lärare. Att lärare tillsammans med eleverna utvärderar kurser och moment är däremot ett naturligt sätt att förbättra undervisningen. Men betygssättningen är ett angrepp på en redan jagad lärarkår.

Svensk skola står inför stora utmaningar. Skillnaderna i likvärdigheten ökar, samtidigt vet vi mer än nog för att med framgång utbilda alla barn vars skolgång är av intresse för oss. Frågan vi bör ställa oss är varför våra politiker envisas med att strunta i all internationell forskning eller bara plockar vissa delar av forskningen på bekostnad av helheten.

Istället för att tro att prestationslöner eller elevers betyg på lärare förbättrar resultaten i skolan borde kommunpolitiker, inte bara i Sollentuna och Malmö, lyssna på Sydsvenska handelskammaren som nyligen föreslog att lärare borde få tiotusen kronor mer i månaden.

METTA FJELKNER, ordförande, Lärarnas Riksförbund

TREVOR DOLAN, forskare, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55